Autor - Lucie Johanovská

Mikulášovická premiéra s mistrem improvizace

1.10.2018 07:37 | Lípa Musica

V neděli 30. září zavítal festival Lípa Musica poprvé ve své historii do malého severočeského městečka Mikulášovice ve šluknovském výběžku. Chloubou dnešního třítisícového sídla, které v dobách Rakousko-Uherska bylo nejprůmyslovější obcí tohoto soustátí s dvojnásobným počtem obyvatel, jsou neobyčejné varhany. Nástroj, který ve své době patřil k největším v Čechách, rozezněl varhanní virtuóz a mistr improvizace Vladimír Roubal.

Spirituál kvintet v Kam. Šenově aneb krásná růže stále kvete

30.9.2018 06:34 | Lípa Musica

V sobotu 29. září pokračoval 17. ročník MHF Lípa Musica populárním koncertem doprovázejícím hlavní klasicky zaměřenou koncertní řadu. V kostele Narození sv. Jana Křtitele v Kamenickém Šenově se poprvé v historii představila nejstarší česká folková kapela Spirituál kvintet. Pověstná sedmikráska českého folku, která světlo světa spatřila v roce 1960, svými chytlavými melodiemi, kterým nechybí hlubší myšlenka, kamenickošenovské potěšila a strhla ke společnému zpěvu.

Svatováclavský komorní zázrak

29.9.2018 12:30 | Lípa Musica

Svátek svatého Václava slaví Lípa Musica už jedenáctým rokem v kostele sv. Vavřince v Jezvé. Letos se v místním vyprodaném svatostánku představil klarinetový virtuóz Milan Řeřicha společně se švýcarským smyčcovým kvartetem Energie Nove. Slavnostní klasicistně-romantický kvintetový program byl ukázkou svrchovaného uměleckého mistrovství plného napětí, vroucí vášně i něžného citu. Excelentní interpretace opřená o neoddiskutovatelnou řemeslnou kvalitu hry i přirozenost a lidskost uměleckého projevu strhla jezvecké publikum k spontánně nadšeným ovacím vstoje. S ohledem na úmrtí místní farnice Marie Večeřové dne 27. září byl svatováclavský koncert věnován uctění její památky.

Bujarý majáles v českolipském městském parku

25.9.2018 09:57 | Hudba

Spolek ARBOR připravil novou koncertní řadu mimo svůj tradiční festivalový program. V jejím rámci bylo uvedeno od ledna do června šest komorních koncertů. Všech šest hudebních zastavení hostilo místo, odkud festival pochází, tedy Česká Lípa. Konkrétně se většina akcí konala v místním Centru textilního tisku, které se ukázalo být po několika zprodukovaných koncertech uplynulých ročníků festivalu ideálním místem pro hudební produkce a setkávání komorního rázu. Důvodů, proč tuto koncertní řadu začít produkovat, bylo několik, ale všechny mají souvislost s Českou Lípou a s lokálním patriotismem, který má Lípa Musica ve svém programu dlouhodobě. V prvé řadě cítí festival potřebu a závazek vůči svému českolipskému publiku, které nechce nechat až do podzimu v očekávání další festivalové sezóny. Tento krok je logický i v souvislosti s navázáním na činnost českolipského Kruhu přátel hudby, který v minulosti obdobné cykly pořádal a svým způsobem byl institucí, jež pomocí klasické hudby vynikající úrovně kultivovala českolipské posluchačstvo v letech před Lípou Musicou.

Lípa Musica pokračuje svatováclavským koncertem i premiérou

25.9.2018 07:35 | Lípa Musica

V pátek 21. září pokračovala Lípa Musica prvním letošním českolipským koncertem, který vyprodané bazilice Všech svatých přinesl seznámení s neobvyklým hudebním nástrojem theremin v podání renomovaného německého dua Carolina Eyck a Christopher Tarnow. O víkendu byl na programu tradiční a zcela vyprodaný koncert při svíčkách v Zahrádkách a podobně návštěvnicky úspěšné provedení Ebenova Labyrintu světa a ráje srdce. Oba koncerty přinesly nejen vynikající uměleckou interpretaci, ale i silné duchovní poselství. Třetí víkend Lípy Musicy otevře další tradiční zastavení, kterým bude v pořadí desátý svatováclavský koncert zasazený do kostela sv. Vavřince v Jezvé. V letošním roce představí vynikajícího českého klarinetistu Milana Řeřichu, který si přizval renomované švýcarské kvarteto Energie Nove. Sobota 29. září nabídne odlehčení s populární a nejstarší českou folkovou kapelou Spirituál kvintet v Kamenickém Šenově. V neděli pak festival premiérově zavítá do městečka Mikulášovice, které ukrývají skvostný královský nástroj ­– varhany, které svého času patřily k největším v Čechách. Ty rozehraje virtuóz Vladimír Roubal. Vstupenky na svatováclavský koncert a mikulášovickou premiéru jsou ještě k dispozici. Večer se Spirituál kvintetem je dlouhodobě vyprodán.

Apokalypticky mrazivý ebenovský večer

24.9.2018 08:10 | Lípa Musica

V neděli 23. září pokračovala sedmnáctá Lípa Musica večerem, který byl poctou velikánu české hudby Petru Ebenovi. V podání jeho syna Marka a za doprovodu varhaníka Tomáše Thona zazněl zaplněnou filipovskou bazilikou Panny Marie pomocnice všech křesťanů Labyrint světa a ráj srdce. Labutí píseň Petra Ebena je hudebním skvostem pro hlas a varhany, který představuje zásadní a dodnes živé dílo Jana Amose Komenského. Bezútěšná pouť zkaženým světem, plným nebezpečenství, falše, bídnosti a marnivosti, končící v duši s Bohem je bizarně dramatickou i intimně oduševnělou skladbou, která mistrně umocňuje apokalyptické mrazení Komenského nesmrtelné vize... Dech beroucí, eklektický zážitek jdoucí hluboko pod povrch všednosti v přirozeně vysoké umělecké kvalitě odměnilo soustředěné publikum dlouhým a vřelým potleskem.

Lípa Musica nabídla silné Temné hodinky v Zahrádkách

23.9.2018 12:01 | Lípa Musica

Mystické Temné hodinky, jedno z nejpozoruhodnější děl francouzského baroka, provedly vynikající pěvkyně Hana Blažíková a Barbora Kabátková v sobotu 22. září v kostele sv. Barbory v Zahrádkách. Tradiční festivalový koncert při svíčkách v kostele uprostřed polí nedaleko České Lípy přilákal i v letošním roce více jak půldruhé stovky návštěvníků. Nadšené publikum, které odměnilo umělkyně i potleskem vstoje, si vychutnalo prostoru takřka na míru šitý program složený z provedení třech částí Temných hodinek, zásadního díla inspirovaného starozákonním Pláčem proroka Jeremiáše prováděného v období Velikonoc. Umělkyně navíc Temné hodinky doprovodily i tradičním zhasínáním svící, jak stanoví liturgie. Vokální dílo bylo proloženo dvěma virtuózními ukázkami instrumentálními, ve kterých se představili theorbista Jan Krejča a hráčka na violu da gamba Mélusine de Pas. Za cembalo usedla Monika Knoblochová. Koncert nabídl silné duchovní poselství ve špičkové intepretaci.

Nedotknutelný theremin

23.9.2018 11:51 | Lípa Musica

Druhý večer sedmnácté Lípy Musicy nabídl neotřelý výlet do hudebního universa. V pátek 21. září se v bazilice Všech svatých představila světová thereministka Carolina Eyck za doprovodu klavíristy a skladatele Christopha Tarnowa. Německé duo přizvalo do posledního místa zaplněný hlavní českolipský svatostánek na výlet do pro většinu posluchačů neznámého hudebního vesmíru, který bez jediného doteku vytvořila původem Lužická Srbka na zpívající elektromagnetický hudební vynález Rusa Lva Teremina. Průřez hudební historií až po žhavou současnost přinesl neobvyklý a inspirativní hudební zážitek umocněný hromy a blesky za okny baziliky a uchvátil českolipské festivalové publikum natolik, že si nadšeně vyžádalo přídavek.

Lípa Musica představí theremin a připomene Petra Ebena

19.9.2018 07:34 | Lípa Musica

Po mimořádně úspěšném zahájení s proslulou pěvkyní Magdalenou Koženou a Collegiem 1704 na Koncertu pro Liberecký kraj 17. září v Jablonci nad Nisou, bude 17. ročník festivalu pokračovat prodlouženým víkendem s trojicí neotřelých projektů v České Lípě, Zahrádkách a Filipově u Rumburku. Druhý festivalový večer nabídne setkání s unikátním elektronickým hudebním nástrojem, kterým je theremin, a přední světovou hráčkou Carolinou Eyck v České Lípě. V sobotu se uskuteční tradiční Koncert při svíčkách v Zahrádkách u České Lípy, kde provedou renomované pěvkyně v oboru staré hudby Hana Blažíková a Barbora Kabátková Couperinovy Temné hodinky. První festivalový víkend se uzavře ve Filipově u Rumburku, kam Lípa Musica v letošním roce zasadila provedení zásadní skladby Petra Ebena Labyrint světa a ráj srdce v podání Marka Ebena a varhaníka Tomáše Thona. Poslední vstupenky jsou k dispozici na koncerty v České Lípě a ve Filipově, koncert v Zahrádkách je již zcela vyprodán.

Sny se plní, Lípa Musica začala s Magdalenou Koženou

18.9.2018 09:40 | Lípa Musica

V pondělí 17. září byl slavnostně zahájen 17. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica dlouho očekávaným galakoncertem přední světové mezzosopranistky Magdaleny Kožené. Zahajovací koncert, který byl současně druhým Koncertem pro Liberecký kraj, nabídl mimořádnou operní lahůdku. Exkurz do "Zahrady nářků" zavedl návštěvníky koncertu do tajů barokního operního repertoáru, který není běžnému posluchačstvu tolik známý. V podání světově ceněné pěvkyně zazněly ukázky z děl italských barokních autorů i velikána Georga Friedricha Händela. Emocemi prýštící večer byl přehlídkou interpretačního umění v té nejvyšší kvalitě. Magdalena Kožená naplnila očekávání do posledního místa zaplněného divadla v té nejvyšší možné míře. Její technicky dokonalý hlas a intenzivní prožitek umocněný patetickou "slovanskou slzou" je pro tento repertoár jako stvořený. Dramatické osudy slavných ženských hrdinek vykreslila Kožená v rozměrném pásmu árií a recitativů s precizností, intimitou i dravostí. O mistrný doprovod se postaral neméně slavný ansámbl Collegium 1704 pod taktovkou Václava Lukse. Nadšené publikum odměnila Kožená dvěma přídavky. Zcela výjimečným večerem tak začal 17. ročník největší severočeské hudební přehlídky, která do konce října nabídne ještě dalších dvaadvacet zastavení s klasickou hudbou, folkem a folklórem na šestnácti místech Libereckého, Ústeckého kraje a Saska.