FOTO: Česká Lípa oslavila Nový rok velkým ohňostrojem

2.1.2018 21:10 | redakce | Česká Lípa

Česká Lípa řeší situaci s divokými prasaty na Holém vrchu

2.1.2018 20:48 | Václav Šámal | Česká Lípa
Divoká prasata s příchodem zimy stále více pronikají do okrajových částí České Lípy, především na Holý vrch. Proto město společně s českolipskými myslivci hledají opatření, která budou prasatům komplikovat přístup do města.

Nový Bor zavede placené parkování v centru města

2.1.2018 20:37 | Radmila Pokorná | Nový Bor
Nový Bor v příštím roce na jaře zavede zóny placeného parkování v centru města. Nově se bude platit na nám. Míru, v úseku mezi městským úřadem a restaurací La Plaza. Zároveň pro Krátkou ulici začne platit systém parkovacích kotoučů. Před tzv. Lužickými domky vznikne pěší zóna. Současně s tím se zjednosměrní některé ulice, což přinese nová stání pro auta. Koncepci parkování, kterou si vyžádalo...

Probíhají výběrová řízení na rekonstrukce krajských silnic

29.12.2017 07:51 | Markéta Žitná | Region
Liberecký kraj zahájil další tři výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukcí krajských silnic v roce 2018. Nově se rekonstrukce dočkají úseky silnic III. třídy v Dubé, v Jenišovicích a dále most na silnici III. třídy v obci Srní u České Lípy. V současné době jsou již vypsány veřejné zakázky v předpokládaném objemu 150 mil. Kč.

ANO jaksi „pozapomnělo“ na skvělý rating našeho města

22.12.2017 00:37 | Romana Žatecká | Česká Lípa
Kdo chce veřejně hodnotit rozpočet města na rok 2018, musí ho znát. Jen povrchní pohled věnovalo rozpočtu českolipské ANO, proto je jeho zhodnocení rozpočtu stejně tak povrchní (příspěvek ZDE). Ty největší omyly proto chci uvést na pravou míru a doporučit „kritikům“, aby si příště přečetli nejen čísla, ale i vysvětlivky v komentářích.

Místní referendum proběhne v neděli, po volbě prezidenta

20.12.2017 07:14 | Václav Šámal | Česká Lípa
V neděli, 28. 1. 2018, den po druhém kole prezidentských voleb České Lípě, místní referendum. Volební místnosti budou otevřeny od 8 do 18 hodin.

Ústavní soud a EET

20.12.2017 07:05 | Ladislav Záruba | Region
V pátek 15. 12. 2017 se čekalo na rozhodnutí Ústavního soudu s velkou dychtivostí a zájmem. Jistě pro mnoho z nás bylo z pátečních zpráv oznámení Ústavního soudu o zmražení rozšíření EET absolutně nejdůležitější.

Česká Lípa investuje do lidí i majetku města

19.12.2017 07:13 | Václav Šámal | Česká Lípa
Nejen investice do majetku města, ale výrazné investování do lidí, do spolkové činnosti, finanční posílení dotačních programů a sociálních služeb, školství, to jsou nejdůležitější parametry rozpočtu města Česká Lípa na rok 2018, který schválilo Zastupitelstvo města.

Osmáci z Partyzánky vyrazili za vánočními tradicemi do Saska

18.12.2017 23:07 | Mgr. Petra Horčičková | Školy
K adventnímu programu naší školy již tradičně patří exkurze v rámci předmětu německý jazyk do nedalekého Saska. Žáci obou našich osmiček 7. prosince vyměnili místa v lavicích za sedačky autobusu a rozjeli se navštívit Míšeň a Drážďany.

Stanovisko MO ANO 2011 k návrhu rozpočtu města Česká Lípa 2018

15.12.2017 10:34 | MO ANO 2011 Česká Lípa | Česká Lípa
Jako členové MO ANO 2011 a občané České Lípy máme výhrady ke způsobu sestavování a projednávání rozpočtu města na rok 2018. Projednání jiné verze ve Finančním výboru oproti verzi zveřejněné a následné odložení zastupitelstva na pátek 15. 12. 2017 ukazuje na zmatečnost nebo neschopnost při schvalování tak důležitého materiálu, jako je rozpočet města pro další období.

Zdravotníky hlídají nová bezpečností tlačítka

15.12.2017 07:17 | Kateřina Amrichová | Česká Lípa
Českolipská nemocnice ke konci roku spustila nový systém bezpečnostních opatření. Na všech odděleních nemocnice, lůžkových i nelůžkových, v ambulancích, na chodbách a dalších frekventovaných místech jsou nově instalována bezpečnostní tlačítka. Ta slouží v případě vážného ohrožení k okamžitému napojení na pult centrální ochrany a bezprostřednímu výjezdu bezpečnostní agentury nemocnice...

Nejčtenější články listopadu 2017

13.12.2017 16:32 | redakce | Z redakce
V listopadu jste se zajímali o tanečníka pocházejícího z Lípy, o dušičkový vtípek v Novém Boru, nastupující Advent, o genderové vyučování na Partyzánce nebo o boje florbalistů.

Euroškola slavila 25. výročí své existence

12.12.2017 21:17 | Petra Kašparová | Školy
V roce 1992 usedlo do lavic první soukromé střední školy v České Lípě devatenáct žáků. Od té doby se mnohé změnilo. Z původních prostor v ulicích Mariánská, Bendlova, Hálkova, Havlíčkova a ulici 28. října, kde jsme pobývali prvních šest let, jsme se v roce 1998 přestěhovali na Slovanku a v ulici Železničářská našli nový domov. My jsme získali střechu nad hlavou a současná starostka od pondělí...

Nový Bor jako první v republice získal zpět sbírku skla

11.12.2017 07:55 | Radmila Pokorná | Nový Bor
Městu Nový Bor se povedlo dosáhnout průlomového rozhodnutí u vlády ČR. Ta mu ve středu 6. prosince udělila tzv. vládní výjimku, díky níž město po více než půl století získalo zpět do svého vlastnictví více než 6500 sbírkových předmětů umístěných v místním Sklářském muzeu. Sbírku, která historicky i morálně patřila městu, mělo muzeum od roku 1964 pouze zapůjčenou od státu prostřednictvím Muzea...

Kraj vyhlásí program na podporu ozdravných pobytů

9.12.2017 09:09 | Markéta Žitná | Region
Rada kraje odsouhlasila na svém zasedání v úterý 5. prosince podmínky pro vyhlášení dvou programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje. První z nich se zaměří na finanční podporu realizace ozdravných pobytů pro zdravotně handicapované občany. Cílem druhého programu je pomoc při uskutečňování preventivních a léčebných projektů. Finanční zdroje k rozdělení prostředků činí u prvního programu...