Bažina děti baví – programy Čmeláka navštívilo 580 dětí

12.11.2017 15:56 | Adam Babka | Českolipsko
Necelá šestistovka dětí z různých míst Libereckého kraje se v roce 2017 zúčastnila vzdělávacích programů na dvou unikátních lokalitách – v mokřadním parku v Jablonném v Podještědí a lužním lese u říčky Šporky v Novém Boru. Programy dětem přinesly mnoho nečekaných výzev, ale zejména to, po čem volá mnoho rodičů: přímý kontakt s přírodou bez neustálého kontrolování telefonu nebo tabletu.

Záchranná služba kraje bude mít od prosince nového ředitele

11.11.2017 06:31 | Markéta Žitná | Region
Rada Libereckého kraje na svém jednání 6. listopadu jmenovala na základě návrhu výběrové komise nového ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK). Stal se jím MUDr. Luděk Kramář. Do funkce nastoupí od 1. 12. 2017. Radě bylo zároveň předloženo k projednání i odvolání současného ředitele ZZS LK MUDr. Jana Lejska k 30. 11. 2017, který krajskou záchranku vedl dočasně.

TZ opozice po zasedání českolipského zastupitelstva 8.11.2017

10.11.2017 06:49 | P.Procházková, T.Vlček, Z.Ježák | Česká Lípa
Vedení města nejtěsnější většinou 13 hlasů z 25 protlačilo variantu MHD od roku 2019 tzn. Stávající upravenou, která omezuje počet spojů a účelově i autobusů. Tato varianta zapadá do scénáře tzv. společného dopravního podniku, ke kterému se nechalo vedení města z důvodů, které nám nejsou známy a o nichž nechceme spekulovat, patrně dotlačit vedením firmy BusLine, ve které plán vznikl.

Českolipští zastupitelé vybrali variantu provozování MHD

10.11.2017 06:41 | Václav Šámal | Česká Lípa
Varianta „stávající upravená“ je schválena pro provozování MHD v České Lípě od roku 2019, rozhodlo o tom zastupitelstvo města. Pro občany to znamená, že městská doprava bude pokračovat na stejné úrovni jako doposud, pouze budou zrušeny spoje, které jezdí brzy ráno nebo pozdě v noci a jsou neefektivní, neboť se v nich přepravuje minimum lidí.

Pro Kamenický Šenov, Prysk a Polevsko platí zákaz vstupu do lesů

9.11.2017 21:25 | Radmila Pokorná | Českolipsko
Do konce ledna příštího roku platí zákaz vstupu do lesů v katastrálním území Kamenického Šenova, Polevska a Horního a Dolního Prysku. Důvodem je likvidace následků po vichřici Herwart a zajištění bezpečnosti osob a majetku. O zákazu rozhodl ve středu 8. listopadu vyhláškou odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Bor.

Studenti s americkou lektorkou diskutovali s náměstkyní kraje

9.11.2017 21:16 | Andrea Fulková | Region
Vedení Obchodní akademie v České Lípě si uvědomuje význam výuky cizích jazyků pro budoucí povolání mladých lidí, v dnešní době hlavně angličtiny. Kontakt s rodilým mluvčím představuje vždy velkou devízu. Přidanou hodnotou navíc je, pokud se jedná o čerstvého absolventa prestižní univerzity, studentům věkově blízkého, který má kromě touhy poznávat jiné země i zkušenosti s výukou angličtiny...

Kraj plánuje opravy krajských silnic - počítá se s Dobranovem

9.11.2017 06:27 | Markéta Žitná | Region
Liberecký kraj s velkým předstihem zahájil výběrová řízení na zhotovitele rekonstrukce krajských silnic v roce 2018. Během listopadu budou zahájena výběrová řízení na pět akcí s předpokládanou hodnotou přesahující 100 mil. Kč. U dalších čtyř staveb v objemu 16,5 mil. Kč je již vybrán zhotovitel. V příštím roce chce kraj proinvestovat z vlastního rozpočtu minimálně 300 mil. Kč. Další finanční...

Partyzánka se nebojí genderu!

9.11.2017 06:17 | Lenka Filipová, Petra Slámová | Školy
Gender prostupuje mnoha sférami našich životů. Škola má v tomto směru zásadní vliv na procesy, které formují role a očekávání spojená s muži a ženami. Řada z nás může snadno inklinovat k odlišnému zacházení s chlapci a dívkami na základě svého očekávání toho, jak by se měli chlapci a dívky chovat (jaké role by měli nebo neměli ve škole, potažmo ve společnosti, zastávat). Školní prostředí má...

V českolipské nemocnici budou další místa pro parkování

8.11.2017 06:19 | Kateřina Amrichová | Česká Lípa
Českolipská nemocnice pracuje na postupném rozšiřování parkovacích míst ve svém areálu.

Vznik nové vize pro vojenský prostor v Ralsku byl stvrzen

7.11.2017 20:56 | Markéta Žitná | Region
Dohodu o spolupráci mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou (TUL) v sídle kraje podepsali v pondělí 6. listopadu hejtman Martin Půta a rektor Zdeněk Kůs. Obě strany budou pracovat na dlouhodobé vizi pro bývalý vojenský prostor Ralsko. Součástí dohody je například podpora kraje při přípravě výstavního projektu TUL, který zahrnuje i vizi pro prostor Ralsko.

Na klasické téma: Cui bono?

7.11.2017 20:18 | Jan Tichý | Nový Bor
Minulý čtvrtek jsem zhasínal po půlnoci, takže mě ráno probudilo až pípnutí SMS:

A svět se opět diví

7.11.2017 06:40 | Jindřich Nešněra | Nový Bor
O přírodní anomálii v Novém Boru, kdy se stlačuje kámen, už řeč byla (zde). Tentokrát jde o jev společenský, který ale úzce souvisí se stavbami.

Buďte při vstupu do lesa obezřetní

6.11.2017 06:44 | Markéta Žitná | Region
Značné škody v lesích na celém území Libereckého kraje způsobila vichřice Herwart, která se o minulém víkendu přehnala Českou republikou. Lesníci odhadují, že objem polomů dosáhne asi 150 tisíc m³, což představuje zhruba 30 procent roční těžby v kraji.

Ing. Luboš Novák, CSc. převzal čestné občanství města Česká Lípa

6.11.2017 06:29 | Václav Šámal | Česká Lípa
Za celoživotní vědeckou a výzkumnou práci a její praktické využití v mezinárodním měřítku převzal ve čtvrtek, 2. listopadu 2017, Ing. Luboš Novák, CSc. z rukou starostky města Romany Žatecké čestné občanství města Česká Lípa. Toto nejvyšší ocenění města mu udělilo českolipské zastupitelstvo. Ing. Luboš Novák, CSc. se tak stal osmým čestným občanem v novodobé historii České Lípy.

Nový termín pro žádosti o kotlíkové dotace je stanoven na 30.11.

3.11.2017 06:44 | Markéta Žitná | Region
O posunutí termínu příjmu žádostí o finanční příspěvek na nové ekologické kotle dnes rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje. Elektronické podání bude spuštěno ve čtvrtek 30. listopadu v 16.00 hodin. Občané své připravené žádosti nemusí nijak upravovat.