V Kamenickém Šenově kraj vybuduje Centrum odborného vzdělávání

12.2.2018 07:04 | Markéta Žitná | Školy
Rada kraje na svém jednání v úterý 6.2. schválila zahájení zadávacího řízení na stavební práce Centra odborného vzdělávání uměleckoprůmyslového v areálu Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca 50 mil. Kč bez DPH. 

Družice na Holáku v České Lípě bude odstraněna

9.2.2018 07:03 | Václav Šámal | Česká Lípa
Jak naložit s Meteorologickou družicí, která je v havarijním stavu, zastupitelé města nerozhodli. Prozatím bude kinetická plastika sochaře Vratislava Karla Nováka, jež stojí na Holém vrchu, demontována a uložena ve skladu města.

Rada Libereckého kraje vyhlásila konkurzy na 31 ředitelů škol

9.2.2018 07:00 | Markéta Žitná | Školy
Rada kraje v úterý 6. února rozhodla o vyhlášení konkurzů na vedoucí pracovní místa 31 ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem. Zároveň odvolala stávající ředitele škol k datu 31. 7. 2018. Rozhodla tak v souvislosti s končícím šestiletým funkčním obdobím, a v souladu s ustanovením školského zákona.

Krajští silničáři zabezpečí skálu v Liberecké ulici

6.2.2018 07:31 | Radmila Pokorná | Nový Bor
Semafory, které kvůli zřícenému skalnímu masivu řídí dopravu od loňského března při příjezdu do Nového Boru od Liberce po tzv. staré silnici, by měly letos zmizet. Po jednání s městem Nový Bor přislíbila Krajská správa silnic LK, že narušenou pískovcovou skálu zabezpečí v nejbližších měsících. „Komunikace II/268, jejímž vlastníkem je Liberecký kraj, by tak mohla být po dlouhé době opět...

Českolipská nemocnice se uzavřela pro návštěvy

5.2.2018 22:20 | Kateřina Amrichová | Česká Lípa
Nemocnost akutními respiračními infekcemi v okrese Česká Lípa stoupla v 5. kalendářním týdnu 2018 nad práh epidemie na 1907/100 tis. obyvatel. Práh epidemie je stanoven na 1600 /100 tis. obyvatel. Vzestup oproti 4. kalendářnímu týdnu je tak o 32%. Nejvyšší nemocnost je ve věkové kategorii 5 let.

Hejtmanský ples vynesl rekordní sumu

5.2.2018 22:09 | Markéta Žitná | Region
Už 13. benefiční ples hejtmana tradičně pomáhal dobré věci. Vůbec poprvé se v jeho historii podařilo vybrat přes milion korun. Veškeré peněžní dary od partnerů plesu a část finančních prostředků utržených z prodeje vstupenek budou věnovány třem organizacím, které se starají nebo pomáhají lidem v nelehkých situacích.

Cyklotrasa z Boru do Lípy má tři varianty

5.2.2018 07:26 | Radmila Pokorná | Nový Bor
Plánovaná cyklotrasa z Nového Boru do České Lípy, která by měla odvést chodce a cyklisty ze silně frekventované silnice I/9, získává reálnější obrysy. Projektová kancelář Vaner, s. r. o. v rámci vyhledávací studie, na níž město Nový Bor loni na podzim získalo dotaci od Libereckého kraje, představila varianty, kudy by budoucí trasa mohla vést.

Představitel kraje Pavel Branda vystoupil v Evropském parlamentu

2.2.2018 07:45 | Filip Trdla | Region
Ve čtvrtek 25. ledna 2018 vystoupil na půdě Evropského parlamentu se svým projevem zástupce Libereckého kraje při Evropské unii Pavel Branda. Poslancům představil tzv. malé projekty v programech přeshraniční spolupráce.

Liberecký kraj pomůže památkám

2.2.2018 07:44 | Markéta Žitná | Region
Z celkové částky 12,6 mil. Kč, kterou resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu odsouhlasili radní a v úterý 30. ledna i krajští zastupitelé, připadne 4,9 mil. Kč na obnovu památek v Libereckém kraji. Jeden milion obdrží Město Dubá na další etapu rekonstrukce unikátní sušárny chmele v Dubé. Celkové náklady na její obnovu jsou vyčísleny na cca 20 mil. Kč.

Zákaz vstupu do lesů v Šenově, Prysku a Polevsku je prodloužen

2.2.2018 07:20 | Radmila Pokorná | Nový Bor
Až do konce dubna letošního roku je prodloužený zákaz vstupu do lesů v katastrálním území Kamenického Šenova, Polevska a Prysku. Důvodem je pokračující likvidace následků po vichřicích Herwart a Friederike, které se přehnaly přes oblast na podzim loňského roku. O prodloužení zákazu o tři měsíce rozhodl ve středu 31. ledna vyhláškou odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Bor na žádost...

Nový Bor je Historickým městem Libereckého kraje roku 2017

1.2.2018 22:38 | Radmila Pokorná | Nový Bor
Historickým městem Libereckého kraje roku 2017 se stal poprvé Nový Bor. Titul v soutěži, v níž odborníci hodnotí především péči o kulturní památky v městských památkových zónách a rezervacích, vynesla sklářskému městu úspěšná obnova centra města, na které pracovalo několik posledních let. S oceněním je spojená odměna 100.000 korun a postup do celostátního kola, které se odehraje v dubnu na...

Zprávy ze zastupitelstva aneb kraj pro Českolipsko

31.1.2018 23:35 | Ing. Jitka Volfová | Region
Milí spoluobčané, v loňském roce jsem přislíbila, že vás budu informovat o zásadních záležitostech, o kterých rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje, jež se přímo týkají České Lípy a jejího okolí. Zastupitelstvo Libereckého kraje, které se konalo v úterý 30. 1. 2018, projednalo mimo jiné změnu rozpočtu – rozpočtové opatření rozdělení vyšších daňových příjmů roku 2017 a zapojení těchto...

Město vybudovalo mateřskou školu i pro batolata

30.1.2018 23:36 | Václav Šámal | Česká Lípa
Město Česká Lípa v úterý 30. ledna slavnostně otevřelo kompletně zrekonstruovanou mateřskou školu v Dolní Libchavě s kapacitou 52 dětí, která je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Arbesova. Rekonstrukce vyšla na 14,6 milionů korun včetně DPH, na kterou město získalo dotaci, jež může dosáhnout maximální výše 11 milionů korun.

Českolipská nemocnice otevře novou poradnu pro diabetiky

30.1.2018 11:12 | Kateřina Amrichová | Česká Lípa
Českolipská nemocnice otevře novou edukační poradnu pro diabetiky. Poradna, která začne sloužit hospitalizovaným pacientům nemocnice s diabetem i pacientům s doporučením od praktického lékaře, začne poskytovat své služby od 1. února.

Místní referendum v České Lípě je neplatné

29.1.2018 23:09 | Václav Šámal | Česká Lípa
Místního referenda se v České Lípě zúčastnilo 15,45 % občanů zapsaných v seznamu oprávněných voličů a je tudíž neplatné. To znamená, že ani jedna otázka, na kterou občané odpovídali, není závazná.