…sklo…

Verze pro tisk |

Výstava nazvaná „…sklo…“představí ukázku prací studentů a absolventů Ateliéru Sklo FUD UJEP, které svoji pestrostí poukáže na to, co je vše možné ve skle a se sklem vyrobit.

Na výstavě budou k vidění skleněné předměty užité i volné, šperk, ale také malby či asambláže. Úvodní slovo pronese Mgr. Martin Kolář, Ph.D.
Sklářský ateliér se jako první v roce 1992 vyčlenil z tehdejší pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.  Následující rok se včlenil spolu s Ateliérem Keramiky a porcelánu do, Akademickým senátem, zřízeného Institutu výtvarné kultury (IVK). Tato forma existence IVK vydržela do roku 2000, kdy byl ústav transformován na samostatnou fakultu. Její dnešní název zní Fakulta umění a designu (FUD). Od roku 1996 vede Ateliér Sklo doc. akad. mal. Ilja Bílek.


Výchozí ideou Ateliéru Sklo je prosazování volné tvorby (plošného nebo prostorového charakteru) do programu svých aktivit. Z obecných principů volné tvorby si posluchači odvozují a formulují vlastní výtvarný názor, na základě kterého jsou schopni řešit i zadání související s životním slohem či průmyslovým designem. Ve své umělecké činnosti se vedení ateliéru snaží, aby se výtvarné zkušenosti uplatňovaly zejména v materiálech industriální povahy, jako je sklo a v materiálech svou povahou nebo technologickou návazností se sklem souvisejících.


Výstavní činnost ateliéru je dlouhodobě nasměrovaná do aglomerací, kde se koncentruje sklářský průmysl nebo školy uměleckého zaměření. Od tohoto počínání neočekáváme jen konfrontaci studijních výsledků posluchačů, ale i navázání komunikace v rámci nastupující generace.

Termín konání výstavy:                                10.04.2010 -09.05.2010

Vernisáž:                                            09.4.2010 od 17:00 hod.

                                                           V Galerii Jídelna

Nahoru