Sbírka ošacení mezi zaměstnanci krajského úřadu dá zachovalým věcem druhou šanci

Zprávička
Verze pro tisk |

Nepotřebné starší oblečení, ale i ložní prádlo, spacáky, deky, hračky nebo vybavení do domácností může ještě posloužit těm, kteří si tyto věci nemohou z finančních důvodů pořídit sami. V pátek 13. dubna se v přízemí krajského úřadu koná sbírka, organizovaná jen pro krajské úředníky, s názvem „Dejte věcem druhou šanci“.

Výtěžek sbírky si ještě v pátek odveze Farní charita Česká Lípa, která věci předá matkám v nouzi, lidem bez domova a dalším sociálně slabým z České Lípy a okolních obcí.

„Sbírka má vzestupnou tendenci. Každého půlroku se nám podaří shromáždit víc věcí než v předchozím období. Těší mne, že osud lidí v nouzi není krajským úředníkům lhostejný,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální věci Pavel Svoboda.

Akci připravuje odbor sociálních věcí už posedmé. Obvykle se naplní nepotřebným šatstvem a dalšími věcmi dvě dodávky.
 

Další zprávičky

Nepovolené reklamy podél silnic I. třídy v Libereckém kraji postupně mizí

18.4.2018 22:08 | Markéta Žitná

Krajský úřad Libereckého kraje od loňského září vyzval 27 vlastníků k odstranění nepovolených reklam. Těch se podél silnic I. tříd na území kraje nachází celkem 51. Pouze jeden majitel nereagoval, a proto kraj nechal reklamní poutače umístěné ve Starých Splavech zakrýt na vlastní náklady.

Odstranění billboardů z ochranných pásem pozemních komunikací vyžaduje novela zákona, která je v platnosti od září loňského roku. Majitelům reklamních ploch z bezpečnostních důvodů nařizuje jejich odstranění, pokud jsou blíže než 50 metrů od silnic I. tříd. Reklamním poutačem může být podle zákona označena jen provozovna vzdálená nejméně 200 metrů od billboardu a nesmí být zaměnitelná s dopravním značením. 

„Odhadujeme, že podél silnic I. tříd v kraji je umístěných asi 150 reklamních poutačů, které nesplňují podmínky novely zákona. Další reklamy jsou buď mimo ochranné pásmo, nebo se nachází v souvisle zastavěném území,“ říká Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy krajského úřadu, který je příslušným úřadem pro silnice I. třídy.

Krajští úředníci zejména na základě podnětů Policie ČR dosud vyzvali 27 vlastníků k odstranění 51 kusů reklam. „Pouze jedné výzvě zahrnující dva kusy reklamy nebylo uposlechnuto, a proto jsme je v souladu se zákonem o pozemních komunikacích nechali zakrýt. Konkrétně se jedná o billboardy v ochranném pásmu silnice I. třídy č. 38 ve Starých Splavech na Českolipsku. V případě, že nebudou odstraněny, dáme je pryč na vlastní náklady a po majiteli budeme peníze vymáhat,“ dodává Jan Čáp s tím, že reklamy byly zakryty v pondělí 16. dubna.

Liberecký kraj se systematicky věnuje odstraňování nepovolených reklam u silnic I. třídy už od roku 2005. Za posledních deset let nechal odstranit zhruba 330 poutačů. Nová reklamní zařízení povoloval zcela výjimečně. Během letošního roku budou úředníci postupně ve výzvách určených majitelům nepovolených reklam pokračovat. 

„Problematika reklam u silnic se nově dostala do podmínek programu Státního fondu dopravní infrastruktury, ze kterého letos dostaneme 163 milionů korun. Stát po krajích vyžaduje, aby nepovolovaly reklamy na krajské mosty, pokud se nacházejí nad dálnicemi a silnicemi I. třídy,“ vysvětluje také Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Karin Košíková (klub SPORT RELAX) přiváží stříbro z ME

14.4.2018 23:59 | Pavel Znamenáček

Reprezentantka Karin Košíková (SPORT RELAX) vybojovala pro klub stříbrnou medaili v kata týmu na mistrovství Evropy JKA (Srbsko). Spolu s Jarmilou Masopustovou a Lucií Köppelovou odváží ze Srbska (Niš) stříbro.

Vítězkami jsou Němky a třetí Maďarky. Máme radost, že si Karin vybojovala 6. místo v jednotlivcích, ale stříbro v týmu je úžasné.

Všem závodníkům děkujeme za skvělou reprezentaci a medailistům patří velká gratulace.

V Českém poháru družstev staršího žactva v judu se Liberecký kraj probojoval až do finále

12.4.2018 21:24 | Filip Trdla

V sobotu 7. dubna se v Turnově konal Český pohár družstev staršího žactva v judu. Závodníci Libereckého kraje obsadili v konkurenci jedenácti dalších regionů druhé místo za Moravskoslezským krajem. Akce se konala pod záštitou hejtmana Martina Půty a jeho náměstka Petra Tulpy.

Na letošní sedmý ročník soutěže se přihlásilo 12 krajů, chyběli jen zástupci Pardubického a Karlovarského. Družstva byla rozlosována do čtyř skupin a z každé z nich pak postoupila dvě nejúspěšnější.

„Liberecký kraj si vedl v této soutěži velice úspěšně a až ve finále podlehl favorizovanému Moravskoslezskému kraji, který je i vítězem posledních ročníků,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti. Na třetím místě skončili zástupci Středočeského kraje a na čtvrtém závodníci z Prahy. „Chtěl bych poděkovat zejména trenérům Jakubu Marešovi a Jakubu Červinkovi, kteří závodníky našeho týmu dovedli k úspěchu,“ dodal Tulpa.

V závodě startovali starší žáci a žákyně narození v roce 2004 a 2005. O titul bojovala devítičlenná družstva v různých hmotnostních kategoriích. Chlapci soutěžili ve vahách 38–42 kilogramů, do 46, 50, 55 a 60 kilogramů, dívky pak v rozmezí 40–44 kilogramů, do 48, 52 a 57 kilogramů. Akce se konala ve Sportovní hale Tělovýchovně sportovního clubu Turnov, který byl také organizátorem. Po skončení události proběhl v prostorách sportovní haly seminář rozhodčích.

Zástupci Libereckého kraje soutěžili v sestavě (včetně alternací):

chlapci: Šimon Roháček, Petr Reiniš, Matyáš Hájek, Jan Moravík, Jan Vostřel, Jakub Feikl, Radim Vlček
dívky: Jana Plšková, Marie Laščáková, Eliška Hýřová, Kateřina Halmichová, Johana Vlachová a Kristýna Jiroušová.

Závodníci reprezentují oddíly JC Liberec, Sakura Liberec, SK judo Liberec, TSC Turnov, JC Jablonec n/N, JC Česká Lípa.

Hlasujte pro krajský nástěnný kalendář v celostátní soutěži

10.4.2018 21:47 | Markéta Žitná

Svůj unikátní nástěnný kalendář, vydaný u příležitosti 100. výročí založení Československa, přihlásil Liberecký kraj do celostátní soutěže „Kalendář 2018“. Kromě odborné poroty, která bude posuzovat celkovou výtvarnou úroveň řešení, originalitu a inovativní přístup zpracování, kvalitu polygrafického zpracování a společenský přínos, může v soutěži do 23. dubna 2018 hlasovat také veřejnost. A to prostřednictvím webu http://kalendarroku.cz/soutez/hlasovani.

Kalendář vyšel v nákladu 2 000 kusů a v současné době je téměř rozebraný. „Setkali jsme se s mimořádným zájmem veřejnosti. Dokonce máme reakce z některých škol, že jej po jednotlivých listech využívají jako pomůcku pro názornou výuku o stěžejních okamžicích dějin a jejich dopadu na území našeho kraje. Věřím, že díky výbornému výtvarnému zpracování Jana Bažanta a díky tomu, že kalendář nese řadu informací zpracovaných historiky našich muzeí, zůstane i po uplynutí roku součástí archivů nejen rodin,“ komentuje zájem o kalendář Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Na dvanácti listech jsou v návaznosti na zásadní historické události posledních sta let vyobrazeny vybrané momenty spjaté s naším regionem. „Chtěli jsme především obyvatelům Libereckého kraje připomenout historii, kterou prošel sever Čech od roku 1918. Z motivů v kalendáři jsme také udělali putovní výstavu, která je od března k vidění v deseti městech našeho kraje. Tam také nabízíme poslední výtisky kalendáře,“ doplňuje Květa Vinklátová.

Na obsahu kalendáře pracovali, kromě radní Květy Vinklátové, také kurátoři a historikové třech krajských muzeí a galerie, jmenovitě Markéta Kroupová, Alžběta Kulíšková, Ladislav Smejkal, Lubor Lacina, David Marek a Tomáš Cidlina.

Z oblastí zásadních pro Liberecký kraj se v kalendáři objevilo lyžování, sklářství, turistika, architektura a industrializace. Z klíčových událostí to je vznik Československa a jemu předcházející Rumburská vzpoura, neblahá etapa obsazení republiky nacistickým Německem, osvobození Československa v roce 1945 a následný odsun německého obyvatelstva, znárodňování a kolektivizace, okupace v srpnu 1968, ale také Sametová revoluce a odchod sovětských vojsk i vstup do Evropské unie.
 

Obce mohou požádat o krajskou dotaci na výstavbu a obnovu kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod

8.4.2018 21:58 | Markéta Žitná

Obce s počtem obyvatel do 4.000 a svazky obcí Libereckého kraje mohou v termínu od 3. dubna 2018 do 16. dubna 2018 podávat žádosti o poskytnutí dotace do Programu vodohospodářských akcí. Pro žadatele je připravena finanční podpora ve výši max. 2 miliony korun.

Letos máme v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje rekordní sumu ve výši 30 milionů korun,“ upozorňuje Jiří Löffelmann, krajský radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. „Finanční prostředky mohou obce a svazky získat na výstavbu, obnovu či rozšíření veřejné kanalizace, vodovodních řadů včetně vodárenských objektů, čistíren odpadních vod popřípadě mohou dotaci použít na vybudování náhradního zdroje pitné vody. Vše musí být v majetku obce a v souladu s Plánem rozvoje vodovodu a kanalizací Libereckého kraje,“ zdůrazňuje radní.

Dále je z těchto zdrojů možné financovat již vypracované projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení či ohlášení stavby, na které již bylo k datu 1. 1. 2017 vydané platné územní rozhodnutí, stavební povolení nebo souhlas s ohlášením stavby.

Všechny potřebné informace k programu je možné nalézt na dotačním webu Libereckého kraje. Před podáním žádosti mohou zájemci své projekty zkonzultovat s kontaktní osobou tohoto programu: Ing. Kateřina Jandlová, tel: 485 226 671, e-mail: katerina.jandlova@kraj-lbc.cz.
 

Další farmářské trhy nabídnou první sazeničky

4.4.2018 21:03 | Libor Uhlík

Jaro už je skutečně zde a s ním přichází široká nabídka první sadby bylinek, zeleniny a květin od pěstitelů a farmářů Krejzy, Olivy, Hájka a dalších. Škroupovo náměstí rozkvete i velkým výběrem květin letniček, k dostání bude i cibule sazečka, česká zelenina a dobré brambory z loňska.

Kvalitní české uzeniny z masa, čerstvé pečivo, plnohodnotné výrobky z kravského mléka, kvalitní med a zdobené perníčky, regionální řemeslné výrobky a další stánky se těší s vámi již ve čtvrtek 5.4. od 8:00 do 13:00.

Karatisté SPORT RELAX jsou na roztrhání

3.4.2018 21:44 | Pavel Znamenáček

Tuto sobotu bude mít klub SPORT RELAX nabitý program. Reprezentantka ČR JKA Karin Košíková bude cestovat do Srbska (Nis) na mistrovství Evropy. Kačka bude startovat v kategorii seniorky

a to ve třech disciplínách Kata individual, Kata team, kumite tým. 

Druhá tříčlenná výprava ve složení (Barbora Znamenáčková, Adéla Šinerová a David Kavalír) budou startovat na mezinárodní soutěži v Německu (Halle). Barbora v kata seniorky a U21, Adéla v dorostenkách a David v kata a kumite (zápas).

Třetí výprava bude startovat v České Lípě na Poháru Nadějí. Zde se představí zejména mladší ,,Relaxáci“, kteří si budou zkoušet i své první kroky sportovní kariéry.

Samozřejmě budou startovat i zkušenější závodníci, kteří využijí turnaje doma, aby si vyzkoušeli nové dovednosti. Pavel Znamenáček s Boženou Pavlasovou a Ondřejem Kovácsem povedou ty nejmenší.

Organizace ADRA hledá dobrovolníky pro domov důchodců v Zákupech a Doksech

2.4.2018 19:01 | Petr Máška

Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s. ve spolupráci s Domovem důchodců a domem s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková organizace hledají dobrovolníky, kteří by se chtěli stát společníky pro seniory v DD a DPS Nové Zákupy č.p. 500. Úlohou dobrovolníků je uplatnit svoje schopnosti při vytváření vztahu se seniory (komunikace, čtení, ruční práce, hry, procházky apod.). V případě vašeho zájmu se školení dobrovolníků uskuteční v úterý 24. 4. 2018 od 16. do 17.30 hod přímo ve společenské místnosti výše uvedeného DD a DPS Nové Zákupy.
S ohledem na omezený počet míst se na školení můžete přihlásit telefonicky na tel. 777 088 871 nebo E-mail: p.maska@tiscali.cz.

Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s. ve spolupráci se Sociálními službami města Doksy, p.o., hledají dobrovolníky, kteří by se chtěli stát společníky pro seniory. Úlohou dobrovolníků je uplatnit svoje schopnosti při vytváření vztahu se zdravotně postiženými (komunikace, čtení, ruční práce, hry, procházky, doprovázení apod.). V případě vašeho zájmu se školení dobrovolníků uskuteční v úterý 17.4. od 16. do 17.30 hod ve společenské místnosti Denního stacionáře výše uvedených Sociálních služeb města Doksy, p.o. (Panská 199 – vlevo od radnice).
S ohledem na omezený počet míst prosím potvrďte účast na školení buď telefonicky na tel. 777 088 871 nebo na E-mail: p.maska@tiscali.cz.
  

Budova krajského úřadu se potřetí zbarví do modré

29.3.2018 20:34 | Filip Trdla

V noci z 2. na 3. dubna 2018 se budova sídla Libereckého kraje opět zahalí do modré barvy. Krajský úřad tak vyjádří podporu Světovému dni porozumění autismu, který od roku 2008 vyhlašuje Organizace spojených národů. Osvětová kampaň Porozumět autismu bude probíhat celý duben.

V letošním roce proběhne osmý ročník této kampaně a jako v předchozích letech ji opět bude provázet modrá barva, která je symbolem komunikace a sebevyjádření. Celá akce je zaměřena převážně na realizaci uceleného programu osvětových, vzdělávacích a kulturních aktivit, jež napomáhají informovat veřejnost o poruchách autistického spektra. Jejím dalším cílem je klást důraz na fakt, že lidé s autismem mají možnost se plnohodnotně zapojit do společenského života.

„Liberecký kraj se do kampaně zapojí již potřetí. Jsem toho názoru, že je nutné uvědomit si, že mezi námi žijí lidé, kteří nemají v životě takové štěstí a kvůli určité vrozené vadě se nemohou plnohodnotně zapojit mezi většinovou společnost. Autisté vnímají život jinak než my ostatní. Musíme je podpořit. Pokud se jim budeme věnovat a neodsoudíme je pro jejich odlišnost, můžeme je považovat za rovnocenné partnery, a to může přinést vzájemné obohacení pro obě strany,“ zdůraznil náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda.

Více informací o kampani a problematice autismu:
http://www.atypmagazin.cz/2017/04/27/petr-tresnak-nehonit-zazrak/
https://www.respekt.cz/deti-uplnku/deti-uplnku-gracikovi-proste-nikam-ne...
 

Místostarosta Rádla vystoupil v živém přenosu televize Euronews k příležitosti 30letého výročí politiky soudružnosti

29.3.2018 20:28 | Filip Trdla

Pavel Branda, který jako člen Výboru regionů zastupuje v Evropské unii česká města a obce, vystoupil minulý týden se svým krátkým příspěvkem ve speciální talk show televize Euronews. Diskuze se týkala 30letého výročí politiky soudržnosti, jež má za úkol pomáhat zmenšovat rozdíly mezi evropskými regiony. Vysílání se zúčastnila i evropská komisařka Corina Cretu, eurokomisaři zodpovědní za kohezní politiku v minulosti, předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani či premiér Portugalska António Costa.

„Byl jsem požádán Evropskou komisí, abych krátce pohovořil o našich zkušenostech s přeshraniční spoluprací. Zmínil jsem proměnu našeho příhraničního regionu, které jsem byl během svého života svědkem, kdy se v minulosti téměř uzavřené hranice otevíraly a Evropská unie začala přeshraniční spolupráci v našem euroregionu systematicky podporovat. Na příkladech v oblasti životního prostředí, dopravní dostupnosti, vzdělávání či projektů podporujících mezilidské kontakty jsem popsal, jak se z bariéry v podobě hranice postupně stala příležitost k rozvoji našeho kraje,” uvedl Pavel Branda, který kromě výkonu funkce ve Výboru regionů Evropské unie zastává pozici místostarosty obce Rádlo.

Branda se o pokračování a posílení podpory komunikace sousedních regionů v Bruselu snaží dlouhodobě. Ve Výboru regionů předsedá meziregionální skupině pro přeshraniční spolupráci a je také místopředsedou Asociace evropských hraničních regionů – největší evropské asociace zabývající se právě rozvojem vzájemné kooperace obcí.

Nyní se na půdě Evropské unie jedná o budoucí podpoře vzájemné přeshraniční spolupráce z evropských fondů. Na probíhající konferenci Pavel Branda představuje v Evropském parlamentu svoji vizi budoucnosti Evropské územní spolupráce po roce 2020. Bude zde prezentovat a obhajovat své stanovisko k malým přeshraničním – tzv. people-to people – projektům, které podporují spolupráci škol, školek, obcí, sportovních klubů a dalších neziskových organizací. „Jde o to, aby evropské dotace byly dostupné lidem. Proto musí být tyto projekty co nejjednodušší a co nejblíže žadatelům,“ uzavřel Branda.

Další úspěch pro SPORT RELAX - ZNAMENÁČEK: 9 medailí!

26.3.2018 23:02 | Pavel Znamenáček

4x ZLATO, 1x STŘÍBRO, 4x BRONZ
SPORT RELAX prostě jede na vlně vítězství. To dokázala i pětičlenná výprava „ Relaxáků“, která vycestovala na Wakizaši cup do Nymburka.

Po skvělém mezinárodním a národním vystoupení v Bratislavě a Českém Krumlově se nám opět podařilo uspět na nabitém Wakizaši cupu. Nespočet závodníků, vydýchaný vzduch, málo místa a dlouhé čekání nás ani trošku nevyvedly z míry, byli jsme úspěšní a domů jsme si odvezli 9 vybojovaných medailí. Celou soutěž nás doprovázela skvělá nálada a soutěž i organizace se nám líbila.

Tentokrát se nezúčastnil trenér Pavel Znamenáček, ten se vzdělával na kurzu Kvantové vlny, aby mohl dále pomáhat svěřencům v pochopení a uchopení jejich tréninků a soutěží. O to úžasnější bylo sdělení výsledků. "Na svěřence jsem hrdým a velmi rád, že náš klub patří k české špičce. Výchova od začátečníků do stavu reprezentace je úžasná. O to se snažíme již 25 let," uvedl trenér Pavel Znamenáček.

Do výběru reprezentace za jeho dosažené výsledky se dostal další náš svěřenec David Kavalír.

VÝSLEDKY WAKIZAŠI CUP

Adéla Šinerová 1. místo z kata dorostenky + 3. místo kumite dorostenky
David Kavalír 2x 1. místo z kata muži a kata junioři a 3. místo z kumite muži
Bára Znamenáčková 3. místo kata ženy + 1. místo kumite ženy
Jan Klimeš 3. místo a 2. místo kumite muži + 85kg, BRH
Filip Havlík bohužel prohrál v prvním kole a dál ho soupeř nevytáhl do dalších kol

Všem gratulujeme a těšíme se na další výpravu a boje na tatami!  

Díky schváleným česko-polským projektům míří do kraje více než 50 milionů korun. Podpoří rozvoj cestovního ruchu

22.3.2018 21:06 | Markéta Žitná

Projekty jako je „Cesta skla“ nebo „Kolem kolem Jizerek“ dostaly podporu od Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který zasedal minulý týden v polském Gródkowu. To znamená, že jsou doporučeny k financování. Úspěšné byly i další projekty z Libereckého kraje zaměřené na oblast rozvoje cestovního ruchu. Jejich prostřednictvím připutuje do území Libereckého kraje z Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 50 milionů korun.

„Považuji za mimořádný úspěch, že z 13 projektů doporučených k financování je jich pět z našeho kraje,“ uvedla Radka Loučková Kotasová, radní rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování a zároveň členka Monitorovacího výboru programu.

Díky prostředkům z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude podpořen projekt Cesta skla v česko-polském příhraničí, jehož nositelem je město Nový Bor. V rámci něj se dočká rekonstrukce historický podstávkový dům, který se nachází v těsné blízkosti Sklářského muzea. Po modernizaci bude objekt sloužit jako informační a prezentační centrum pro společnou destinaci Cesta skla.

Dalším podpořeným projektem je WITKA-SMĚDÁ-turistický rozvoj polsko-českého pohraničí - I. etapa, v němž jsou zapojeny Černousy. Vzniknou tak stezky pro pěší a cyklisty, stávající budou obnoveny a další nové trasy budou vyznačeny.

Projekty Česko-polská Hřebenovka - východní část a Česko-polská Hřebenovka - západní část jsou zaměřeny na využití potenciálu páteřní trasy v blízkosti česko-polské hranice, která vede z Lužických hor přes Jizerky až do Krkonoš. „V projektu Česko-polská Hřebenovka – východní část je přímo zapojen Liberecký kraj. Návštěvníci se v budoucnu mohou těšit celkem na 11 rozhleden. Těší mě, že 8 z nich vznikne obnovením už zaniklých rozhleden či vyhlídkových míst nebo využitím jiného historického dědictví. Pouhé 3 rozhledny budou vybudovány na nových místech,“ říká Radka Loučková Kotasová. V projektu Česko-polská Hřebenovka - západní část jsou zapojena města Tanvald a Smržovka. V rámci něj budou postaveny vyhlídky ve Smržovce, v Tanvaldu a v Kowarech a dále turistické trasy navazující na Hřebenovku a zpřístupňující vyhlídky.

Jedním z největších projektů, které byly na Monitorovacím výboru doporučeny k financování, je projekt Kolem kolem Jizerek. „Z toho projektu mám skutečně obrovskou radost. Myslím, že může sloužit jako ukázkový projekt česko-polské spolupráce. Je v něm zapojeno 19 partnerů z obou stran hranice a Liberecký kraj je jedním z nich. Celkem bude obnoveno a vyznačeno 220 km cyklostezek
a cyklotras. Vytvořený okruh povede po významných místech kulturního a přírodního dědictví a propojí oblast příhraniční páteřní cyklostezkou, která návštěvníkům umožní poznávat zajímavá místa na druhé straně hranice,“
vyzdvihla Radka Loučková Kotasová.

Tým mladých karatistů klubu SPORT RELAX na mládežnické lize v Ústí nad Labem nezaváhal

21.3.2018 23:11 | Pavel Znamenáček

První kolo ligy trenérský tandem Pavel Znamenáček a Milan Veselý pojali jako přípravu a ta klubu vyšla jak v kata, tak i kumite týmech.

Družstvo kata děvčat ve složení: Znamenáčková Adéla, Pokorná Natálie a Klimplové Vanesa mělo jednu porážku a tři výhry!! To je na prní kolo skvělá pozice. Máme radost, že se stále zlepšujeme.

V kumite nás neúprosný systém nepustil do mladších žákyň, tak jsme první kolo museli absolvovat ve starších žákyních. Byla to velká škola, ale všichni to zvládli. Děvčata měla těžké soupeřky - o hlavu tak i váhu - tak máme tři prohry.

Druhý tým ,,Relaxu" se ukázal také ve skvělém světle a to ve složení: Burian Jakub, Gregor Jan a Zítko Petr - ten nahradil Najmana, jelikož ho srazila nevolnost. Tento tým parádně zabodoval a měl tři výhry a dvě porážky. V kumite chlapci nedali nikomu šanci a ,,Relax" odvezl domů plný počet bodů.

Další náš tým kata ve složení Nyklová Lucie, Myšičková Nicol a Stella Veghová se ukázali spolu poprvé a vezou domů dvě výhry a jednu porážku.

Zhodnocení celé neděle na Regionální lize je velmi pozitivní.

Nový Bor zhasne, podpoří Hodinu Země

21.3.2018 23:03 | Radmila Pokorná

Na šedesát minut potemní v sobotu 24. března od 20:30 do 21:30 hodin celé město Nový Bor. Připojí se tak k celosvětovému happeningu, který letos již po dvanácté propojí obce, firmy i jednotlivce, jimž není lhostejná ochrana a budoucnost naší planety.

„Symbolickým zhasnutím světel a veřejného osvětlení dáme najevo, že v našem městě věnujeme pozornost ochraně životního prostředí a klimatu,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí Jitka Kopčáková. Účast města v kampani svým rozhodnutím podpořili radní. „Přidat se k nám může ale kdokoliv. Stačí, když doma v uvedený den a čas zhasne,“ vyzývá novoborskou veřejnost Jitka Kopčáková.

Celosvětovou akci vyhlašuje a koordinuje Světový fond na ochranu přírody (WWF), její počátek se datuje k 31. březnu 2007. Hodina Země v průběhu let přerostla z lokální akce v Austrálii v celosvětovou akci, koná se vždy poslední březnovou sobotu ve stejný čas. Pozitivní vlna tmy postupně oběhne celou planetu, začíná na Fidži a skončí o den později na ostrově Samoa. 

V České republice se k akci loni připojilo na 90 měst, obcí, památek a stovky jednotlivců a společností. Na celém světě se zapojilo 187 zemí, zhaslo 3000 dominant, včetně mostu Golden Gate v San Francisku, římského Kolosea či pařížské Eiffelovy věže, a připojily se miliony jednotlivců a organizací.
  

Liberecký kraj jako Křišťálové údolí

21.3.2018 23:00 | Markéta Žitná

K připravovanému projektu Křišťálové údolí se sešli ve středu 14. března na krajském úřadě zástupci firem z oblasti sklářství, bižuterie a šperkařství, vedení kraje a zástupci společnosti KPMG, která je zpracovatelem zadané studie. Hovořili o možnostech využití mnoha set let vytvářené tradice regionu v tomto odvětví.

Společnost Preciosa nabídla Libereckému kraji možnost využívat značku Křišťálové údolí pro propagaci regionu. „Jsme velmi rádi, že naše pozvání k jednání přijali jak zástupci významných sklářských a bižuterních firem, tak také malí výrobci, kteří nesou sklářskou, bižuterní či šperkařskou tradici jako živnostníci. Účast 50 zástupců na prvním jednání je pro nás úspěchem a signálem, že považují spolupráci v této oblasti za důležitou,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který se setkání rovněž zúčastnil.

Liberecký kraj je v současné době snad jediným regionem na světě, kde se na tak malém prostoru nachází komplexně dochovaný sklářský průmysl ve všech jeho formách. „To vytváří světově unikátní potenciál z hlediska možností jeho využití v oblasti cestovního ruchu a navazujících služeb. Uvědomujeme si spoluzodpovědnost Libereckého kraje za udržení a rozvoj sklářské tradice v regionu a chceme tomuto rozvoji aktivně pomáhat,“ dodala Květa Vinklátová, krajská radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Potenciál této tradice potvrdily také výsledky dotazníkového šetření provedeného pro potřeby studie. Více než 90% respondentů považuje kraj za místo s vysokým potenciálem sklářského průmyslu, které by mohlo být využito pro rozvoj cestovního ruchu. Výzkum však také poukázal na to, že kraj prozatím nedokáže tento potenciál plně využít.

„Právě prostřednictvím cestovního ruchu a na něj navázaných aktivit, jak ukazují mnohé zahraniční příklady z jiných odvětví, se může sklářský průmysl stát důležitým nástrojem budoucí prosperity kraje,“ uvedli Ondřej Špaček a Radek Chaloupka ze společnosti KPMG. Pokud se podle nich podaří více otevřít místní sklárny potenciálním návštěvníkům, vybudovat chybějící infrastrukturu a nastavit vhodné podmínky pro spolupráci, mohou díky cestovnímu ruchu plynout kraji významné ekonomické, sociální a kulturní přínosy.

Studie, která bude k dispozici v průběhu letošního dubna, ukáže cestu, kterou by se měl Liberecký kraj vydat, aby dokázal toto své výjimečné bohatství využít pro vlastní rozvoj. „Již nyní je zřejmé, že rozjezd takto ambiciózního projektu, bude vyžadovat významné finanční prostředky. Od studie očekáváme, že nám sdělí, jak je máme co nejlépe investovat. Naznačí nám jaká je naše role a co by pro rozvoj tohoto projektu měl udělat podnikatelský sektor. Výsledky studie nám pomohou v dalších krocích,“ říká Květa Vinklátová.