Rada kraje rozdala více než 58 milionů korun na nové kotle

Zprávička
Verze pro tisk |

Rada Libereckého kraje schválila na svém zasedání v úterý 6. února celkem 560 žádostí o kotlíkové dotace za více než 58 milionů korun. Jedná se o první várku žádostí, které byly přijaty prostřednictvím krajského dotačního portálu prvních pět minut po zahájení jejich příjmu dne 30. listopadu 2017 a prošly hodnocením formální a věcné přijatelnosti. Nové žádosti jsou stále přijímány.

V rámci 2. vlny kotlíkových dotací je po stornu duplicit evidováno přes 1000 žádostí, přičemž předmětem jednání Rady Libereckého kraje bylo prvních 600. „S žádostí o finanční příspěvek na výměnu starého zdroje tepla za nový uspělo celkem 560 žadatelů, dalších 28 žadatelů bylo vyřazeno kvůli nesplnění podmínek programu a zbývajících 12 bylo vyřazeno na vlastní žádost ještě před procesem hodnocení,“ uvádí krajská radní Radka Loučková Kotasová. Podle ní probíhá hodnocení ve dvou krocích. Nejdříve se posuzuje, zda žádost splňuje věcná kritéria, tedy zda je v souladu s vyhlášeným programem, a pokud ano, hodnotí se formální stránka žádosti. Jestliže žadatel nesplní některé z věcných kritérií či správně nedoplní formální nedostatky, je vyřazen. „Mezi věcné důvody pro vyřazení patří například to, že nemovitost je v exekuci, žadatel není jejím majitelem nebo původní kotel není či nemohl být hlavním zdrojem vytápění,“ upřesňuje Radka Loučková Kotasová.

Žadatelé se informaci o schválení dotace dozvědí nejprve e-mailem do konce tohoto týdne. Poté jim bude zaslán druhý, v němž budou vyzváni k podpisu smlouvy. „Teprve se smlouvou dostanou oficiální dopis o schválení dotace. K prvotní e-mailové komunikaci přistupujeme se snahou informovat žadatele co nejrychleji,“ upozorňuje radní.

Z celkového počtu přijatých žádostí (včetně těch, které ještě nebyly předloženy ke schválení či vyřazení Radě LK) vyplývá, že se zvýšil počet zájemců o instalaci tepelných čerpadel, oproti prvnímu kolu kotlíkových dotací dokonce téměř dvojnásobně. Zhruba 40 % žadatelů plánuje vyměnit starý kotel za tepelné čerpadlo, na jehož pořízení a instalaci mohou získat až 120 000 Kč. Lidé také stále stojí o kombinované kotle na uhlí a biomasu (30 % žadatelů), ačkoliv finanční podpora na tento zdroj tepla byla v rámci 2. kola kotlíkových dotací snížena na maximálně 75 000 Kč. Bonus navíc čeká pak na obyvatele žijící v obcích se zhoršenou kvalitou ovzduší, kteří jsou zvýhodněni částkou 7 500 Kč.

Případní další zájemci o finanční prostředky na výměnu starého zdroje vytápění za nový mohou stále své žádosti posílat. Částka 135 milionů korun alokovaná pro 2. kolo kotlíkových dotací není dosud vyčerpaná. Odhadem zbývají finance na 300 žádostí.
 

Další zprávičky

Karin Košíková má cenné zlato!

12.2.2018 21:03 | Pavel Znamenáček

V sobotu 10.2. 2018 se konalo celorepublikové kolo Národního poháru JKA seniorů a dorostu v Praze. Karin Košíková (reprezentantka ČR) skvěle zabojovala ve finálovém bloku a získala za odcvičenou kata vysokou známku, která zajistila pro SPORT RELAX zlatou medaili. Turnaj organizoval oddíl TJ KOVO Praha.

Foto Karin Košíková (SPORT RELAX ČL) s kolegou Adamem Zdobinským (SPORT RELAX Děčín)

Nový Bor vyhlásil konkurzy na ředitele školských zařízení

8.2.2018 22:06 | Radmila Pokorná

Město Nový Bor vyhlásilo konkurzy na místa ředitelů Základní školy nám. Míru, Základní školy U Lesa a Základní umělecké školy, jejichž je zřizovatelem. „Důvodem je končící šestileté funkční období dosavadních vedoucích pracovníků ke konci července letošního roku,“ vysvětluje starosta Nového Boru Jaromír Dvořák s tím, že výběrová řízení jsou v souladu s ustanovením školského zákona.

Do výběrového řízení se mohou hlásit zájemci, a to včetně stávajících ředitelů škol, kteří splňují kritéria výběrového řízení. Přihlášky je možné podávat do 20. března 2018 do 11:00 hod. na adresu Městský úřad Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor. Předpokládaný termín nástupu je 1. srpna 2018. Podrobné informace najdou případní uchazeči na webových stránkách města novy-bor.cz
 

Českolipská nemocnice hostila soutěž "Českolipský laický záchranář"

7.2.2018 19:55 | Kateřina Amrichová

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa se stala partnerem Střední zdravotnické školy v Děčíně při pořádání soutěže s názvem „Českolipský laický záchranář.“ Akce se uskutečnila ve středu 7.2. dopoledne v prostorách nemocnice.

Celkem se soutěžního klání zúčastnilo na 20 dětí z místních základních škol v celkem 5 družstvech. Žáci se utkali v několika disciplínách. Na čtyřech stanovištích v praxi ukázali, jak si umí poradit s různými druhy zranění. Rozhodčími se zde za asistence studentů zdravotnické školy staly vrchní sestry českolipské nemocnice z Oddělení ARO, DIOP, z Centrálního příjmu a Plicního oddělení a staniční sestra z Oddělení chirurgie. Poslední stanoviště v testu shrnulo znalosti dětí v poskytování první pomoci. Výhercem soutěže se stali žáci z českolipské Základní školy 28. října, kterým i nemocnice připravila dárky v podobě drobných zdravotnických potřeb.

V letošním školním roce 2018/2019 se přímo v České Lípě otevírá nová střední zdravotnická škola, odloučené pracoviště SZŠ a VOŠ zdravotnické Liberec. Škola, která bude sídlit v budově místí Obchodní akademie, bude poskytovat vzdělávání pro zájemce o zdravotnická povolání ve vzdělávacích programech Praktická sestra/Zdravotnický asistent a Ošetřovatel.
 

Liberecký kraj se připojil k Alianci soudržnosti

6.2.2018 22:43 | Markéta Žitná

Hejtman Martin Půta minulý týden v Bruselu podepsal prohlášení, kterým připojil Liberecký kraj k takzvané Alianci soudržnosti. Stalo se tak během plenárního zasedání Výboru regionů, jehož je hejtman členem.

Smyslem Aliance soudržnosti je upozornit na význam kohezní politiky, neboli hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii po roce 2020. „V praxi to znamená, aby se peníze z Bruselu dostaly do našich škol, nemocnic nebo silnic. Zkrátka, aby pomáhaly rozvíjet náš kraj,“ vysvětluje hejtman.

K iniciativě se připojila celá řada dalších subjektů po celé Evropské unii (například 31 regionů, 16 měst, 18 národních asociací, 7 evropských asociací, 35 jiných asociací a dalších). Dohromady má aliance už přes 1300 signatářů.
 

Nemocnice získala na nový informační systém dotaci více než 12 mil. Kč

29.1.2018 22:14 | Kateřina Amrichová

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa uspěla s žádostí o dotaci na nový nemocniční informační systém (NIS). Kromě nového systému se díky dotaci, která je vyčíslena na cca 12,7 mil. Kč, podaří obnovit také hardwarové vybavení serveroven. Projekt bude realizován díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Hlavním smyslem zavedení nového systému, který bude sloužit pro vedení veškeré zdravotnické dokumentace pacientů, je co nejvyšší zefektivnění a ulehčení práce zdravotníků. Nyní čeká nemocnici příprava a vyhlášení výběrových řízení na dodavatele těchto systémů i na poskytovatele hardwarového vybavení, konkrétně na pořízení serverů, diskových polí a také síťových prvků. Faktická realizace projektu se předpokládá v roce 2019.
 

Termín pro přihlášení obcí do krajského kola soutěže Zlatý erb prodloužen do 31. ledna

21.1.2018 20:50 | Markéta Žitná

Obce a města Libereckého kraje se mohou ještě několik dní hlásit do soutěže o nejlepší webové stránky. Termín pro podání přihlášek do krajského kola Zlatého erbu organizátoři prodloužili do 31. ledna 14:00 hodin. Liberecký kraj se do soutěže zapojuje znovu od roku 2011. Jejím pořadatelem je spolek Český zavináč.

„Soutěž hodnotí a porovnává weby jednotlivých měst a obcí, a rovněž webmasteři a provozovatelé dostávají zpětnou informaci a hodnocení pro další zlepšování,“ vysvětluje radní Libereckého kraje Radka Loučková Kotasová, jejíž resort krajské kolo soutěže organizuje.

V krajských kolech hodnotí porota, sestavená Libereckým krajem, celkovou podobu webových stránek i jejich části týkající se předání informací směrem k občanům, dále povinně zveřejňované informace, kvalitu úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných informací, názornost ovládání webu, navigaci a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a další.

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města,
b) nejlepší webová stránka obce,
c) Smart City a nejlepší elektronická služba.

Liberecký kraj se podílí na vyhlášení krajského kola. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Zlatý erb se bude konat 15. března 2018 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje. Vítězové všech kategorií postupují do celostátního kola, jehož finále se uskuteční na konferenci ISSS v Hradci Králové v pondělí 9. dubna 2018.

V celostátním kole bude udělena také cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci, mimo měst a obcí tak mohou soutěžit i kraje, turistické destinace a turistické atraktivity. Do soutěže o zvláštní cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci je možné se přihlásit až do 15. února.

Formulář přihlášky do všech kategorií soutěže je k dispozici na webové stránce soutěže www.zlatyerb.cz. Více informací podá koordinátor soutěže Mgr. Jitka Hajžmanová, hajzmanova@zlatyerb.cz.

  

Českolipská nemocnice má nové sociální zázemí pro handicapované

17.1.2018 22:04 | Kateřina Amrichová

Českolipská nemocnice zkvalitnila služby pro všechny handicapované. V přízemí budovy polikliniky nechala přebudovat sociální zázemí, které nově slouží pro všechny handicapované pacienty i návštěvníky. Cílem nemocnice je, aby návštěva v nemocnici byla pro tuto skupinu co nejpříjemnější.

„V rámci rekonstrukce došlo ke kompletní výměně rozvodů, vyměněny byly také obklady, nově bylo instalováno WC pro invalidy, umyvadlo, které je přizpůsobeno pro vozíčkáře, a také nezbytné zařizovací předměty,“ popsal investici technický ředitel nemocnice Jan Mencl.


 

Pojďte se pobavit o českolipském referendu

15.1.2018 20:43 | redakce

V neděli 28. ledna, tedy den po 2. kole prezidentských voleb, se bude v České Lípě konat od 8:00 do 18:00 místní referendum. V referendu budou moci lidé vyjádřit svůj názor na několik důležitých záležitostí ve městě.

Otázky v referendu jsou:

a) Souhlasíte s tím, aby Město Česká Lípa provedlo zásadní rekonstrukci a přestavbu budovy Jiráskova divadla?

b) Souhlasíte s tím, aby Město Česká Lípa vybudovalo moderní, bezbariérovou knihovnu v prostoru tzv. Tilie na Jeřábkově náměstí?

c) Souhlasíte s tím, aby Město Česká Lípa rozšířilo stávající Sportareál a vybudovalo nerezový venkovní bazén s dohřívanou vodou o ploše 800 m2 v ulici Barvířská?

d) Souhlasíte s tím, aby Město Česká Lípa vykoupilo od stávajícího vlastníka zbytek vyhořelého tzv. Kounicova domu v Berkově ulici a investovalo do jeho obnovy?

e) Souhlasíte s tím, aby Město Česká Lípa koupilo bývalou rozhlednu Štěpánka na Špičáku a přilehlé pozemky?

 

Pokud si chcete vyslechnout i pohled opozičních zastupitelů a udělat si tak celkový obrázek o těchto záležitostech, přijďte ve středu 17. ledna od 15:00 do Žižkovy ulice č.p. 529 v České Lípě. Na vaše dotazy vám bude odpovídat senátor Jiří Vosecký, zastupitelé Zdeněk Ježák, Tomáš Vlček, Pavla Procházková a architekt Miroslav Pavljuk.

Přihlásit se do krajského kola soutěže Zlatý erb mohou obce nejpozději do 19. ledna

11.1.2018 21:59 | Markéta Žitná

Nejpozději do pátku 19. ledna do 14 hodin mají obce Libereckého kraje možnost přihlásit se do krajského kola soutěže Zlatý erb (www.zlatyerb.cz). Liberecký kraj se do soutěže zapojuje opět od roku 2011. Soutěž je určena městům a obcím, které mají oficiální webové stránky, elektronické služby nebo turistické webové prezentace. Pořadatelem soutěže je Český zavináč.

„Smysl soutěže spočívá nejen ve srovnání webů jednotlivých měst a obcí, ale jejich webmasterů a provozovatelům poskytuje také užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování,“ vysvětluje radní Libereckého kraje Radka Loučková Kotasová, jejíž resort krajské kolo soutěže organizuje.

V krajských kolech hodnotí porota, sestavená Libereckým krajem, celkovou podobu webových stránek i jejich části týkající se předání informací směrem k občanům, dále povinně zveřejňované informace, kvalitu úřední desky podle správního řádu, rozsah zveřejněných informací, názornost ovládání webu, navigaci a přehlednost stránky, výtvarné zpracování a další.

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny v kategoriích:
a) nejlepší webové stránky města,
b) nejlepší webová stránka obce,
c) Smart City a nejlepší elektronická služba.

Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Zlatý erb se uskuteční 15. března 2018 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje. Vítězové všech kategorií postupují do celostátního kola. Finále celorepublikového kola se uskuteční na konferenci ISSS v Hradci Králové, a to v pondělí 9. dubna 2018.

V celostátním kole bude udělena také cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci, mimo měst a obcí tak mohou soutěžit i kraje, turistické destinace a turistické atraktivity. Do soutěže o zvláštní cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci je možné se přihlásit až do 15. února.

Formulář přihlášky do všech kategorií soutěže je k dispozici na webové stránce soutěže www.zlatyerb.cz. Více informací podá koordinátor soutěže Mgr. Jitka Hajžmanová, hajzmanova@zlatyerb.cz.
 

Reprezentantka ADÉLA ŠINEROVÁ letí na Mistrovství Evropy do Soči

8.1.2018 19:55 | Pavel Znamenáček

Splnění další sen Adélky Šinerové a klubu SPORT RELAX ZNAMENÁČEK. Adéla byla zlatá na mistrovství ČR (olympijské karate) a převzala z rukou reprezentačních trenérů nominaci na mistrovství Evropy do Soči Rusko.

Kolotoč plný přípravy nekončí a pokračuje v systému jako před MČR ranními tréninky před školou 2x v týdnu, klubovými tréninky a dojíždění do Prahy k reprezentační trenérce. Vše probíhá spolu s Barborou Znamenáčkovou, která je taktéž v přípravě na nadcházející sezónu. Do Soči se odlétá již 31.1. Praha –Moskva – Soči. A návrat je 5. 2. 2018.

Budeme držet palce a pro českolipské karate a SPORT RELAX je to další historická událost v období 24 leté činnosti.

Reprezentanti KARATE SPORT RELAX byli vyhlášeni v Lucerně

2.1.2018 19:58 | Pavel Znamenáček

V pražské Lucerně byli oceněni za přítomnosti televizních kamer nejúspěšnější reprezentanti bojových sportů za rok 2017. V tomto roce se nám dařilo vše, na co jsme sáhli, a výsledky z vrcholné akce MS to jen potvrdily.

Medailisté z MS a ME seděli u jednoho stolu ve velkém sále pražské Lucerny a za přítomnosti televize jsme si to společně užili. Oceněni byli: Jana Bělohlavová, Barbora Znamenáčková a Ondřej Samek. "Bylo mi ctí předat ceny těmto skvělým lidem a sportovcům," dodal Pavel Znamenáček.

Děkujeme rodinám a všem partnerům, kteří nám v roce 2017 pomáhali. Na tomto ocenění mají tak velký podíl.

Foto zleva: Pavel Znamenáček, Barbora Znamenáčková, Ondřej Samek a Jana Bělohlavová

Lékárenská pohotovost o vánočních a novoročních svátcích

21.12.2017 23:30 | Markéta Žitná

Nemocniční lékárna v areálu Krajské nemocnice Liberec, a.s., Husova 10, 460 63 Liberec (naproti pavilonu interních oborů B) zajišťuje rozšířenou lékárenskou pohotovost v následujících dnech:

1. Štědrý den 24. 12. 2017, v době od 14.00 do 18.00 hodin
2. 25. 12. 2017 v době od 10.00 do 18.00 hodin
3. 26. 12. 2017 v době od 10.00 do 18.00 hodin
4. Nový rok 1. 1. 2018 v době od 11.00 do 19.00 hodin

V ostatní dny jsou otevřeny lékárny v obchodních centrech, bližší informace jsou zveřejněné na webu Libereckého kraje ZDE

Karatistům SPORT RELAXu se vydařil vánoční pohár

14.12.2017 21:29 | Pavel Znamenáček

NAŠI NEJMLADŠÍ BOJOVALI O POHÁRY A MEDAILE V DISCIPLÍNÁCH KIHON, KATA A KATA DUO
15xzlato, 15xstříbro, 21xbronz celkem 51medailí

Karate klub SPORT RELAX uspořádal jako každým rokem Vánoční pohár pro začínající karatisty, ale i pokročilé. Parádní kulisa rodičů podpořila všechny účastníky. Součástí bylo i vyhlášení nejúspěšnějších karatistů klubu. Nechyběla ani tradiční tombola, na kterou se všichni moc těší.

Výsledky Vánočního poháru:

KIHON:

Zlaté medaile: Urban Ondřej, Škirda Denis, Brzobohatá Viktorie, Král Radovan, Ulziiorshikh Sena, Fára Jaroslav a Sedláček Vítek.

Stříbrné medaile: Rovenský Filip, Erkelens Tomáš, Vorlová Adéla, Valena Matyáš, Schütz Miroslav, Lípa Ondřej a Leroch Miroslav.

Bronzové medaile: Šíma Jakub, Brodský Adam, Sahulka Daniel, Leroch Miroslav, Dušánek Jan, Kovařík Daniel, Nešněra Filip Oliver, Ježek Viktor a Vrána František.

KATA:

Zlaté medaile: Bureš Eduard, Křesálek Jan, Baranovský Tadeáš, Suchá Josefína, Salavcová Anna, Pokorná Rozálie a Znamenáčková Adéla.

Stříbrné medaile: Tran Truong Giang, Zítko Petr, Myšička Zdeněk, Cupová Barbora, Navrátilová Michaela, Váchová Daniela a Klimplová Vanesa.

Bronzové medaile: Šimera Matěj, Fiala Ondřej, Burián Jakub, Najman Matyáš, Pomikáček Pavel, Fára Jaroslav, Jerie Eliška, Myšičková Nicol, Véghová Stella a Nyklová Lucie.

KATA DUO:

Zlatou medaili Křesálek Jan a Najman Matyáš,

Stříbrnou medaili Gregor Jan a Burián Jakub

Bronzové medaile Znamenáčková Adéla, Nyklová Lucie, Pokorná Rozálie a Klimplová Vanesa.

Velké poděkování patří našim partnerům za podopru mládeže. Zejména bych chtěl poděkovat trenérům a našim závodníkům, kteří se postarali o rozhodování této soutěže, postavení a složení.

Fotogalerii najdete ZDE.

SPORT RELAX vyhlásil nejúspěšnější závodníky

12.12.2017 20:34 | Pavel Znamenáček

PUTOVNÍ POHÁR VYHLÁŠEN
Na konci roku tradičně vyhlašujeme PUTOVNÍ POHÁR KLUBU SPORT RELAX. V letošním roce to bylo velmi náročné, ale závěrem vše zhodnoceno jako velký úspěch klubu.

Putovní pohár je rozdělen do 13 let, 18 let, senioři a družstva. Letos si vybojovaly putovní pohár do 13 let Adéla Znamenáčková, do 18 let Barbora Znamenáčková, v seniorkách Božena Pavlasová. Družstva obsadili David Minárik, Jakub Vavřinčik a Ulziiorshikh Sodkherlen.

PUTOVNÍ POHÁR 2017 do 13let

pořadí Jméno                 I. II. III. body
1 Znamenáčková Adéla 7 1 4     35
2 Zítko Petr                    6 1 4     30
3 Burián Jakub               4 3 5     23
4 Pokorná Natálie           2 1 5    16
5 Klimplová Vanesa        1 2 3    12
6 Křesálek Jan                2 2 2    11
7 Nyklová Lucie              1 2 2    9
8 Gregor Jan                  1 1 2    7
9 Najman Matyáš           0 2 2    6
10 Sebai Adam              1 1 0    5

PUTOVNÍ POHÁR 2017 do 18let

pořadí Jméno                      I. II. III. body
1 Znamenáčková Barbora 8 2 8       55
2 Kavalír David                  5 8 5       51
3 Šinerová Adéla               7 2 3      40
4 Grösser Lukáš                3 1 2      10
5 Salavcová Anna             2 1 3      10
6 Vácha Pavel                  1 2 0       9
7 Minárik David                 1 1 3      9
8 Janda Adam                   1 0 2      7
9 Kühn Matěj                     1 0 1      4
10 Vorlíčková Anna            0 1 0     2
10 Lang Matěj                    0 1 0     2

PUTOVNÍ POHÁR 2017 Senioři

pořadí Jméno             I. II. III. body
1 Pavlasová Božena 5 7 3       31
2 Košíková Karin      0 3 1        11
3 Klimeš Jan             0 1 6        11
4 Bělohlavová Jana  3 1 0       10
5 Samek Ondřej       1 1 0        9
6 Pokorný Jaromír    1 0 2        7
7 Grosman Petr        0 1 0        2

Putovní pohár kata team: do 18ti let 

1 Minárik, Vavřinčík, Sodkherlen
2 Janda Adam, Vácha Pavel, Fiala Jakub
3 A.Znamenáčková, N.Pokorná, V. Klimplová
4 Burián Jakub, Gregor Jan, Najman Matyáš

Všem moc gratulujeme a stále usilujte o dokonalost. 

Liberecký a Karlovarský kraj budou v letech 2019 a 2020 pořádat Olympiádu dětí a mládeže

12.12.2017 20:07 | Filip Trdla

Olympiáda dětí a mládeže se v letech 2019 a 2020 bude konat v Libereckém a Karlovarském kraji. Liberecký kraj bude organizovat její letní variantu, Karlovarský kraj verzi zimní. Rozhodl o tom Výkonný výbor Českého olympijského výboru.

„Liberecký kraj je tradičním pořadatelem významných sportovních akcí. Uděláme všechno proto, aby se mladým sportovcům v Liberci a Jablonci nad Nisou líbilo. „Dětská olympiáda“ je skvělá příležitost pro to, jak závodit za svůj kraj, a věřím, že nejlepší závodnice a závodníci budou jednou reprezentovat Českou republiku,“ zhodnotil pořadatelství hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Liberecký kraj má již s pořádáním olympijských akcí zkušenosti. V roce 2010 se na severu Čech konala zimní Olympiáda dětí a mládeže, rok nato pak Evropský olympijský festival mládeže (EYOF) pro sportovce ve věku 14 až 18 let. Kraj si tak poprvé vyzkouší letní variantu. „Liberecký i Karlovarský kraj předložily velmi propracované přihlášky, které pro rok 2019 a 2020 slibují krajanům jedinečnou atmosféru olympijské akce a mladým sportovcům silné sportovní zázemí,“ dodal Filip Šuman, místopředseda Českého olympijského výboru. Karlovarský kraj bude podobnou událost pořádat poprvé.

Olympiáda dětí a mládeže České republiky je republiková soutěž krajských reprezentací v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň, která sportovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Olympiády se odehrávají ve dvouletých cyklech a střídá se jejich letní a zimní podoba. První ročník (letní) olympiády proběhl v roce 2003.