Jednotky požární ochrany obcí dostanou od ministerstva vnitra peníze na dopravní automobil či rekonstrukci hasičské zbrojnice

Zprávička
Verze pro tisk |

Rada Libereckého kraje na včerejším jednání rozhodla o poskytnutí dotace jednotkám požární ochrany. Finanční prostředky obdrží 14 obcí regionu. Dotace je určená na pořízení dopravního automobilu a výstavbu či rekonstrukci hasičské zbrojnice. Celková výše finančního příspěvku z rozpočtu Libereckého kraje činí 7.673.771 korun. Kraj na tento účel obcím přispívá již od roku 2016 každoročně několika miliony korun.

V souvislosti s přidělením dotace od Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky si obce podaly žádost o přidělení dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Z předložených 14 žádostí je 12 žádostí na nákup dopravního automobilu a 2 žádosti na výstavbu či rekonstrukci hasičské zbrojnice.

„V srpnu loňského roku jsme obdrželi od ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje potvrzení o přidělení dotace od ministerstva vnitra konkrétním obcím. V únoru 2019 byl seznam žadatelů rozšířen o obec Hrubá Skála. Od roku 2013 dal kraj na vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů více než 130 milionů korun,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Přehled žádostí a výše dotace Libereckého kraje v korunách:
1 Pěnčín: Dopravní automobil - 300.000
2 Dětřichov: Dopravní automobil do 3500 kg - 300.000
3 Malá Skála: Dopravní automobil - 300.000
4 Bozkov: Dopravní automobil - 300.000
5 Libštát: Dopravní automobil - 300.000
6 Stráž pod Ralskem: Dopravní automobil - 300.000
7 Česká Lípa: Dopravní automobil - 300.000
8 Svojek: Dopravní automobil - 300.000
9 Horní Řasnice: Automobil - 300.000
10 Svijanský Újezd: Dopravní automobil; požární přívěs pro hašení - 300.000
11 Krásný Les: Dopravní automobil - 300.000
12 Hrubá Skála: Dopravní automobil pro JSDHO Hrubá Skála - 300.000
13 Zlatá Olešnice: Rekonstrukce požární zbrojnice - 1.073.771
14 Kravaře: Požární zbrojnice - 3.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další zprávičky

V anketě Kraj mého srdce sklízel liberecký region úspěchy

16.2.2020 19:59 | Jan Mikulička

Dvě první a dvě třetí příčky. Taková je bilance Libereckého kraje v osmém ročníku ankety Kraj mého srdce. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskutečnilo ve čtvrtek 13. února, v první den 29. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2020 v Praze.

V absolutním pořadí krajů se pak ve velmi vyrovnané bitvě Liberecký kraj umístil na třetím místě za kraji Jihomoravským a Jihočeským. „Dlouhodobě se snažíme posilovat cestovní ruch v kraji a je to znát. Snažíme se zejména upřít zájem návštěvníků na místa, která nejsou tolik navštěvovaná a odlehčit těm přetíženým. Míříme také na nová témata, jakými jsou řemesla a tradiční výroba. Lidé dosud lidí v našem kraji hledají nejvíce sportovní zážitky, ale jsme přesvědčeni, že můžeme nabídnout i další zajímavé možnosti,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Nejtěsnější souboj v anketě byl sveden v kategoriích KAM na letní dovolenou, pěší a cyklistickou, KAM na koně a koňské stezky a KAM na výlety s dětmi. Liberecký kraj si opakovaně odváží první místo v kategoriích Zimní dovolená a Zážitky a adrenalin. Třetí místa jsou pak v kategoriích Výlety s dětmi a Letní dovolená, pěší a cyklistická

Pořadatelem ankety je tradičně Vydavatelství KAM po Česku ve spolupráci s veletržní správou PVA Expo Praha a pod záštitou Asociace krajů České republiky. Cílem ankety je zjistit a meziročně porovnat vývoj oblíbenosti krajů z pohledu návštěvníků a jejich volnočasových aktivit. Celkem se ankety zúčastnilo 22 753 osob, z toho 12 440 jich hlasovalo.
 

Sbírka máchovských tisků

13.2.2020 22:26 | Jan Mikulička

Celkem 630 máchovských knih má ve svých sbírkách Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Sbírka tak patří vedle Památníku národního písemnictví a Národní knihovny k největším. Více než 120 knih z této sbírky je k vidění v expozici K. H. Máchy v Doksech.

V roce 2019 se podařilo rozšířit sbírku o 43 knih. „Doplňování sbírek je jednou ze základních funkcí našich muzeí. Kompletací a rozšiřováním sbírek se tvoří hodnota, která může být v budoucnu a často je již nyní, nevyčíslitelná. A to nejen pro badatele, ale také pro budoucí generace,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Historie rozšiřování sbírek o máchovské tituly započala koncem padesátých let minulého století. V roce 1958 byly zakoupeny jeho sebrané dopisy, vydané v roce 1922. O dva roky později pak kniha K. Janského s názvem K. H. Mácha, vydaná v roce 1953. Knižní sbírka se začala systematicky tvořit po roce 1970 a na konci sedmdesátých let čítal fond 243 máchovských knih.

Ve sbírkách se tak nalézají různá vydání Máchova Máje a dalších děl tohoto romantického básníka. Jsou zde zastoupena také cizojazyčná vydání Máchových knih — například Máj ve slovinštině, bulharštině, ruštině, němčině, angličtině, nizozemštině, italštině, ukrajinštině, maďarštině, španělštině, lužickosrbštině či v jazyce esperanto. 

V knižním fondu jsou uloženy jedny z prvních ilustrovaných vydání Máje od Josefa Scheiwla (1872) a Bohuslava Kroupy (1881), obě vydané péčí pražského Kobrova nakladatelství. Ve fondu knihovny se nalézá i vydání Máje Braillovým písmem z roku 2008. 

Jednou z nejcennějších knih máchovské sbírky se stala v roce 2019 zakoupená publikace Máj, vydaná v Drážďanech jako bibliofilské vydání v roce 2006 v nakladatelství Edition Bubo. Rytiny zhotovil německý výtvarník a knižní ilustrátor Ernst Lewinger (1931 – 2015). Máj je poslední knihou, kterou ilustroval. 

Kolekce obsahuje také bibliofilská vydání: jednak Máchových necenzurovaných deníků z roku 1975, pod nímž jsou podepsání Oldřich Hamera a ilustrátor Jiří Kolář a také Máje s ilustracemi Vladimíra Komárka z roku 1980. Nejstarší knihou ve sbírce Máchovských tisků je kniha Cikáni, vydaná v Praze u Kateřiny Jeřábkové v roce 1857.

„Dílo K. H. Máchy se bude vydávat u nás i v zahraničí neustále, cílem naší akvizice je doplňovat vzácná starší vydání těchto knih a sledovat současnou produkci u nás i ve světě,“ doplnila B. Jana Fridrichová z oddělení Knihovního fondu muzea.
 

Čtenář roku připomene učitele národů Komenského

9.2.2020 14:59 | Jan Mikulička

Tradiční soutěž Čtenář roku vyhlašuje každoročně v rámci celostátní kampaně Březen — měsíc čtenářů Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Krajská vědecká knihovna v Liberci se k této soutěži připojuje i v letošním roce a vyhlašuje místní kolo soutěže, letos na téma Čtenář roku — učitel.

Soutěž se koná letos již podesáté a cílí vždy na určitou čtenářskou skupinu. Vloni získali ocenění nejlepší čtenáři – muži neboli Mistři četby, letos budou pořadatelé vzhledem k 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského hledat Čtenáře roku — učitele.

Na základě čtenářských nominací a ve spolupráci se školami knihovníci vyberou a ocení učitele, který podnítil ke čtení mnoho svých žáků, aktivně spolupracuje s knihovnou na podpoře čtenářství a je sám zaníceným čtenářem. „Nominovat svého oblíbeného učitele nebo učitelku mohou také sami žáci, a to do konce února v Knihovně pro děti a mládež a v městských pobočkách, kde jsou pro ně připravené hlasovací lístky,“ řekla Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny.

V průběhu března pak budou vybráni Čtenáři roku z řad učitelek a učitelů se zajímavým čtenářským příběhem nejen v jednotlivých knihovnách, ale také ve všech krajích. Vyhlášení ankety se uskuteční v Krajské vědecké knihovně v Liberci 23. března. Celostátní vítěz se slavnostně představí v přímém přenosu České televize v rámci předávání výročních knižních cen Magnesia Litera.

„Za základní místo, kde děti získávají vztah k četbě, považuji rodinu. Škola a zejména konkrétní učitel jsou druhým podstatným impulsem. Myslím, že svou významnou roli v tom, jestli bude snaha školy úspěšná, hraje právě přístup učitele. Tedy jestli je sám vášnivým čtenářem, jakým způsobem vede děti k četbě. Všichni si asi ze školy pamatujeme termín „povinná četba“. Myslím, že to je přesně cesta, která děti k lásce ke knihám nedovede. A potom jsou učitelé, kteří dokáží děti vtáhnout do dějů knih, přímo je natěšit na to, až přijdou domů a otevřou knihu. A věřím, že právě takoví budou letos oceněni,“ prohlásila Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V březnu lze oslavit i Den učitelů. Ten se sice celosvětově připomíná až 5. října, ale v České republice připadá tento den právě na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského v roce 1592. Součástí oslav je i každoroční předávání cen a vyhlašování výsledků ankety Zlatý Ámos pro nejlepší učitele.

Blíží se termín na odevzdání nominací na Knihu roku Libereckého kraje

3.2.2020 22:39 | Jan Mikulička

Ještě necelé dva týdny je možné nominovat regionální tituly, vydané v loňském roce, do soutěže Kniha roku Libereckého kraje. Přihlásit do soutěže se mohou autoři nebo vydavatelé, jejichž kniha se svým obsahem významně týká Libereckého kraje, jeho občanů a jejich díla, území nebo jeho části, tradic, příběhů, historie, výrobků a podobně. Uzávěrka je 15. února.

„V soutěži již třetím rokem představujeme výsledky invence našich autorů a nakladatelů a zároveň se snažíme propagovat přihlášené knihy širokému okruhu čtenářů,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Zaslané přihlášky zhodnotí sedmičlenná komise, v níž zasednou zástupci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci a odborníci v oblasti nakladatelské činnosti, knižního obchodu či grafického zpracování knih.

Soutěží se ve čtyřech kategoriích: první jsou beletrie a poezie, druhou odborná a populárně naučná literatura, dále literatura pro děti a mládež a učebnice a na závěr umělecká monografie a výtvarná publikace. Vítěz každé kategorie získá finanční odměnu ve výši 10 tisíc korun a také cenu, kterou speciálně pro tuto soutěž vyrobí Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově.

Ocenění vítězům předá hejtman Libereckého kraje Martin Půta a radní Květa Vinklátová u příležitosti Světového dne knihy a autorských práv 23. dubna v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Podmínky pro přihlášení do soutěže, včetně přihlášky a statutu soutěže se nalézají na webu Libereckého kraje: https://kultura.kraj-lbc.cz/ostatni/soutez-kniha-roku-libereckeho-kraje.

Kraj i letos podpoří projekty na ochranu životního prostředí. K dispozici je přes 15 milionů korun

30.1.2020 21:48 | Filip Trdla

Obce, školy, neziskové organizace, právnické i fyzické osoby mohou letos opět žádat Liberecký kraj o dotace na projekty v oblasti životního prostředí. Kraj podpoří ekologickou výchovu, ochranu přírody, včelařství či práci s mládeží. Dotace směřují i na předcházení vzniku odpadů a zadržování vody v krajině.

„Prostřednictvím Dotačního fondu chce Liberecký kraj podpořit projekty pro zlepšení životního prostředí v našem kraji. Vzhledem k problémům s dlouhodobým suchem bude největší část finančních prostředků určena na projekty ke zvýšení retenční schopnosti krajiny,“ uvedl Jiří Löffelmann, člen rady kraje pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.

Liberecký kraj na svém území podpoří přírodě blízká opatření, která pomohou zajistit dostatek podzemní i povrchové vody pro život v krajině a urbanizovaných územích. Jedná se například o tvorbu tůní, malých vodních nádrží, revitalizace drobných vodních toků, přerušení meliorací, výsadbu remízků. Kraj podpoří i tzv. zeleno-modrá opatření v obcích a městech, aby dešťová voda neutíkala rychle kanalizací, ale vsákla se do půdy a zajistila dostatek vláhy pro městskou zeleň.

V oblasti ochrany přírody a krajiny směřují peníze na výsadbu a ošetřování krajinářsky významné zeleně, praktická opatření k ochraně přírody, činnost záchranných stanic a útulků pro zvířata v nouzi či údržbu a obnovu drobných památek v krajině.

Dotaci na ekologickou výchovu a osvětu mohou získat zejména místní ekocentra, školy či informační střediska. O dotaci lze žádat i na publikační činnost či studentské práce s tematikou životního prostředí. Libereckému kraji záleží také na dlouhodobé práci s mládeží, ať už se jedná o činnost oddílů mladých ochránců přírody anebo mysliveckých, rybářských a včelařských kroužků.

Na podporu včelařství poskytne kraj dotace na úly, včelstva, ochranné včelařské pomůcky, včelařské vybavení (s výjimkou vybavení na zpracování medu a vosku), opravy, rekonstrukce a výstavby včelínů, ale i na vzdělávání a včelařskou literaturu.

V souladu s plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje mohou obce i neziskové organizace, firmy a drobní živnostníci získat dotace na vznik a provoz RE-USE center, bezobalových prodejen, opraváren, pořízení kompostérů, gastrokompostérů či štěpkovačů a dalších aktivit podporujících předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji.

Dotace budou poskytovány až do 70 % způsobilých výdajů projektu. Příjem žádostí začíná v sobotu 1. února 2020, ale již nyní jsou bližší informace k jednotlivým dotačním programům zveřejněny na dotačním webu kraje: www.dotace.kraj-lbc.cz
 

Na boj s drogovou závislostí dá letos kraj přes čtyři miliony korun

23.1.2020 21:09 | Jan Mikulička

Částkou v celkové výši 4,4 milionu korun — o 300 tisíc víc než loni — podpoří Liberecký kraj v letošním roce boj se závislostí na nelegálních návykových látkách. Rozdělení sumy mezi nestátní neziskové organizace, které se této problematice věnují, schválili krajští radní v lednu tohoto roku.

Z uvedených finančních prostředků budou posíleny služby, zaměřené na prevenci, poradenství, na léčbu drogově závislých a snižování rizik při užívání návykových látek. Přidělení dotace je tak v souladu s protidrogovou politikou Libereckého kraje na rok 2020.

„Podle odborníků, kteří se dané problematice věnují, počet uživatelů nelegálních návykových látek v Libereckém kraji stále roste. Drogově závislých máme podle odhadů kolem tří tisíc. Proto se Liberecký kraj rozhodl neúčelovou dotací podpořit sociální služby, které se snaží zmírnit negativní rizika drogové scény pro celou společnost,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda. „Peníze půjdou například na programy ambulantního poradenství, doléčovací programy nebo na terénní programy, určené osobám ohroženým drogami. Pomoci by měli i vězňům, kteří jsou na návykových látkách závislí.“

Návrh na rozdělení finančních prostředků vypracovala Odborná skupina pro financování a plánování sociálních služeb Krajského úřadu Libereckého kraje. Předložila jej Protidrogové komisi Rady Libereckého kraje, a ta posléze návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace schválila. Finanční podpora posílí služby těchto organizací: Advaita, Most k naději, Maják a Laxus.

Podle odborníků na drogovou problematiku zůstává u uživatelů nejoblíbenější drogou marihuana. Druhé místo obsadil pervitin. Stále častěji drogově závislí kombinují různé návykové látky s prášky a alkoholem – kvůli zvýšení účinku drogy.

Na protidrogovou politiku věnuje Liberecký kraj stále více peněz (viz přiložená tabulka). „Postupný nárůst deklaruje Plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2019 až 2022, který stanovuje navýšení částky na tuto oblast až na celkovou sumu 5 milionů korun v závěrečném roce,“ řekl hejtman Martin Půta. Vývoj dotace bude záviset na hospodaření kraje.
 

Na obnovu venkova dá kraj přes dvacet milionů korun

20.1.2020 22:25 | Jan Mikulička

Více než dvacet pět milionů korun je pro letošní rok k dispozici zájemcům v dotačním Programu obnovy venkova, který vyhlásil odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Aktuální informace o podmínkách pro přihlášení a další podrobnosti se lze dozvědět na krajském webu.

„Program má za cíl podpořit obnovu a údržby technické infrastruktury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti, dále úpravy veřejných prostranství i vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova, obnovy vesnic a zvýšení kvality tamního života,“ uvedl Jiří Löffelmann, radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

O příspěvek se mohou ucházet obce a svazky obcí se sídlem na území Libereckého kraje, přičemž žádosti lze zasílat od 3. do 18. února. Účelovou investiční nebo neinvestiční dotaci lze využít na akce prováděné od 1. ledna tohoto roku do 30. září roku 2021.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 je na Program obnovy venkova vyčleněna částka v celkové výši 25.200.000 korun. Stejně jako v loňském roce, i letos se peníze z programu dělí na dvě části. Pro samotné obce je určeno 21.200.000 korun, pro dobrovolné svazky obcí 4.100.000 korun. V případě, že se některá z položek nevyčerpá, přesunou se peníze do druhé skupiny, aby získal podporu co nejvyšší počet žadatelů. 

Svazky obcí mohou žádat o dotaci pouze v rámci dotačního titulu DT 6 — Projekty na vzdělání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice. V jeho rámci jsou nyní nově uznatelnými výdaji osobní výlohy a náklady. Navýšila se rovněž neinvestiční dotace, kterou lze poskytnout dobrovolnému svazku obcí z deseti tisíc na dvacet tisíc korun na jednu obec; maximálně však do sedmdesáti procent celkových uznatelných nákladů. Podmínkou je, že do projektu se mohou zapojit dobrovolné spolky obcí tvořené minimálně pěti obcemi na území Libereckého kraje. 

Dotační kalendář pro rok 2020 s přehledem vyhlášení programů Dotačního fondu Libereckého kraje se nalézá na odkazu https://dotace.kraj-lbc.cz/.

Božena Pavlasová ze SPORT RELAX přivezla z Hradce Králové zlatou medaili

16.1.2020 18:51 | Pavel Znamenáček

V neděli 12.ledna 2019 hostila třebešská hala v Hradci Králové další ročník Novoročního turnaje, který byl jako obvykle určen jako nominační soutěž pro Mistrovství Evropy SKIF v Nizozemsku, které se bude konat letos 22. - 24. října 2020. Na tatami se představila i českolipská Božena Pavlasová, která hájila barvy klubu SPORT RELAX.

V soutěži Masters (nad 40 let) vybojovala pro klub zlatou medaili a tím se přiblížila k nominaci na ME.

Děkujeme městu Česká Lípa a našim partnerům za podporu

Veletrh Euroregion Tour doplní výtvarná soutěž Moje oblíbené místo v Libereckém kraji

12.1.2020 13:22 | Jan Mikulička

Veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour se již podvacáté koná v Libereckém kraji. Ve dnech 6. a 7. března se v jabloneckém Eurocentru představí nejen města, turistické oblasti a kraje, ale i další aktéři cestovního ruchu. Liberecký kraj vyhlašuje v rámci akce výtvarnou soutěž pro děti na téma Moje oblíbené místo v Libereckém kraji.

„Regionální veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour vyhledává čím dál víc vystavovatelů i návštěvníků. Soutěží chceme zpestřit jeho program a také tak trochu donutit lidi zamyslet se nad tím, jaká místa znají a mají ve svém kraji rádi,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Úkolem účastníků soutěže je ztvárnit libovolnou výtvarnou technikou na formát A4 své oblíbené místo v Libereckém kraji, přičemž fantazii se meze nekladou. Soutěž je určená žákům mateřských a základních škol ve třech kategoriích: do šesti, jedenácti a do patnácti let.

Soutěž končí 21. února. Vítězové, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě v jednotlivých kategoriích, obdrží dárky od Libereckého kraje a jeho partnerů. Ceny budou předány na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční na veletrhu 7. března v dopoledních hodinách. Program veletrhu lze nalézt na www.euroregiontour.cz.
 

Krajské dotace míří i do oblasti cyklistické dopravy

9.1.2020 21:18 | Filip Trdla

Na konci prosince loňského roku vyhlásil Liberecký kraj dva dotační programy v oblasti dopravy. Peníze mohou zájemci využít například na projektové přípravy, rekonstrukci pozemních komunikací pro cyklodopravu, opravy cyklostezek či budování cykloturistických tras a terénních cyklistických stezek.

„Na rozvoj cyklistické dopravy jsme letos vyčlenili 6 milionů korun. Chceme podpořit zejména výstavbu a rekonstrukci pozemních komunikací pro cyklodopravu. Žadatelům můžeme pokrýt až 70 % způsobilých výdajů projektu. Na jeden projekt pak lze čerpat dle podmínek dotačního programu nejvýše dva miliony korun,“ uvedl Jan Sviták, náměstek pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.

Projektovou přípravu staveb a rekonstrukcí půjde letos podpořit maximálně osmi sty tisíci korun na jeden projekt. Na tento dotační program vyčlenil kraj celkově 3 miliony. Žádosti mohou zájemci podávat od 20. ledna do 7. února 2020. Bližší informace k jednotlivým dotačním programům najdete na webu: https://dotace.kraj-lbc.cz/doprava. Vloni činila částka na stavby v oblasti cyklodopravy 5 milionů korun, stejné peníze pak v roce 2019 připravil kraj na projektovou přípravu.
  

Kraj vyhlašuje tradiční soutěž Zlatý erb o nejlepší weby měst a obcí

7.1.2020 22:46 | Jan Mikulička

Krajské kolo 22. ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší internetové prezentace měst a obcí vyhlašuje ve spolupráci se spolkem Český zavináč Liberecký kraj. Klání je určeno městům a obcím Libereckého kraje, které mají oficiální webové stránky, elektronické služby nebo turistické webové prezentace. Hlásit se lze do 31. ledna do 14 hodin.

„Tato soutěž má již dlouholetou tradici a úroveň webů měst a obcí díky ní stále roste. Autoři jejich internetových prezentací navíc získají zpětnou vazbu, díky níž se mohou dál zlepšovat a nabízet občanům ještě kvalitnější služby,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Kraje sestavují odbornou porotu, která hodnotí webové stránky a elektronické služby svých měst a obcí. Na krajská kola pak naváže kolo celostátní. Účast je pro města a obce zdarma; soutěžící budou mít zvýhodněný vstup na konferenci na téma Internet ve státní správě a samosprávě, která se uskuteční v dubnu v Hradci Králové.

Hlavní ceny budou v krajském i celostátním kole uděleny ve třech kategoriích. První jsou nejlepší webové stránky města, druhou nejlepší webová stránka obce a třetí Smart City a nejlepší elektronická služba.

V celostátním kole bude udělena také cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci. Mimo měst a obcí mohou soutěžit i kraje, organizace turistického managementu a památky: hrady, zámky či muzea.
Formulář přihlášky do soutěže je k dispozici na webové stránce soutěže www.zlatyerb.cz. Uzávěrka jejich příjmu je v poslední lednový den úderem druhé odpolední, porota bude stránky hodnotit během února. Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola se uskuteční v průběhu března 2020 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje.
 

Arriva zlepšuje své služby, kraj přesto na sankcích trvá

2.1.2020 21:07 | Filip Trdla

Po čtvrtečním jednání hejtmana Martina Půty a náměstka Jana Svitáka s generálním ředitelem společnosti Arriva Danielem Adamkou přiznal dopravce své pochybení v prvních dnech provozu na železnicích v regionu. Liberecký kraj bude požadovat za nedodržování smlouvy sankce, k jejichž vyčíslení dojde v polovině ledna letošního roku. V posledních dnech však Arriva své služby zlepšuje. V týdnu od 30. prosince 2019 dojelo na čas více než 95 % vlaků a průměrné zpoždění činilo 1 minutu a 58 vteřin. Od 15. ledna 2020 bude navíc ve vozech nový odbavovací systém.

„Představoval jsem si klidnější konec loňského roku. Namísto toho jsme museli řešit nedostatky v provozu vlaků společnosti Arriva. Nicméně jsem rád, že se je daří postupně odstraňovat a v brzké době se lidé dočkají mnohem pohodlnějšího cestování po našem kraji. Sankce dle smlouvy však za první dny provozu požadovat budeme. Konkrétní čísla budou známa letos v lednu,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Mezi nejvýraznější problémy nového dopravce patřily zejména nedostatky v odbavování cestujících, nevyhovující používání karet IDOL či německé nápisy na vozech.
„O nedostatcích víme a pracujeme na jejich odstranění. Do poloviny ledna nasadíme nový odbavovací systém a vyřešíme tak problémy při prodeji jízdenek. Do konce tohoto týdne pak zmizí německé nápisy ve vlacích a nahradíme je českými. Postupně také nahráváme vlakový informační systém, který chceme stihnout zprovoznit ve všech našich vlacích v Libereckém kraji během příštího týdne. Samotné vlaky jezdí na čas ve více než 95 procentech,“ dodal Daniel Adamka, generální ředitel společnosti Arriva.

„Držitelé karet Opuscard, kteří nemohli využít slev kvůli nefunkčnímu systému ve vlacích, mohou nyní u společnosti KORID LK požadovat kompenzace,“ dodal Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek. 

O uzavření smlouvy na provozování železniční dopravy trase Liberec – Turnov – Semily – Stará Paka – Lomnice nad Popelkou a Železný Brod – Tanvald se společností Arriva rozhodl kraj v únoru loňského roku. Na základě nabídek vybral tu, která byla finančně výhodnější a nabídla provoz vozů na vyšší kvalitativní úrovni.

  

SPORT RELAX ukončil sezónu

1.1.2020 12:33 | Pavel Znamenáček

Parádní zakončení soutěžní sezóny a 4 medaile. Partička ,,Relaxáků“ Josefína Suchá, Emička Řeháková, Fandík Řehák, Tadeáš Baranovský odcestovala na Vánoční turnaj do Ústí nad Labem, kde jsme vybojovali stříbro a 3x bronz. Byl to již pohodový turnaj se skvělou atmosféru a bohatou tombolou, kterou mají děti tak rády.

Děkujeme městu Česká Lípa za podporu mládeže a věříme, že i příští rok posílíme a budeme dělat radost našim členům a fanouškům.

Výsledky:

Josefína Suchá stříbro

Emička Řeháková bronz

Fandík Řehák bronz

Tadeáš Baranovský bronz

Lidé mohou odevzdávat použité jedlé tuky a oleje do sběrného dvora

16.12.2019 20:26 | Radmila Pokorná

Už žádné vylévání použitého oleje při vaření do odpadů. Lidé, kteří doma třídí jako odpad použité jedlé oleje a tuky, je budou moci od ledna 2020 nosit v uzavřených nádobách do sběrného dvora v novoborské Wolkerově ulici. To jim umožňuje nová vyhláška o shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů, kterou na svém prosincovém jednání schválili zastupitelé města.

„Vyhláškou plníme naši povinnost podle zákona o odpadech, který nám ukládá, abychom od nového roku umožnili oddělený sběr jedlých olejů a tuků,“ vysvětlil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

„Oleje a tuky budeme vybírat v uzavřených nádobách, např. PET lahvích, zdarma,“ upřesnila Zdeňka Schreibová, vedoucí technického oddělení, zeleně a komunálního odpadu na novoborském městském úřadě. Podle ní by měli lidé třídit použité tuky a oleje všichni. „Lidé je často vylévají do dřezu nebo záchodu a hrozí jim postupné ucpání odpadních trubek. Především v panelových domech se pak může stát, že kvůli tomu začne vytékat odpadní voda v níže položených bytech. Oleje mohou také poškodit kanalizační síť a problémy způsobují i v čistírně odpadních vod,“ upozornila Zdeňka Schreibová.

Vyhláška rovněž zohledňuje umístění šedých kontejnerů na kovy, které město v průběhu roku 2019 rozmístilo v ulicích. Vedle toho mohou obyvatelé třídit do kontejnerů papír, sklo, plasty, nápojové kartony, drobný elekroodpad či oblečení. Celkem mají k dispozici zhruba tisícovku nádob na tříděný odpad na 73 místech v Novém Boru a jeho přidružených částech. Objemný a nebezpečný odpad mohou zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře. Lidé se mohou také zapojit do motivačního programu třídění papíru a plastů do pytlů označených čárovými kódy a tím snížit výši ročního poplatku za svoz komunálního dopadu. Ten se od ledna 2020 navýší o dvacet korun za osobu na 620 korun.
 

Na obnovy památek kraj rozdělí více než deset milionů

16.12.2019 20:23 | Jan Mikulička

Bezmála jedenáct milionů korun se ukrývá v dotačních programech, jež vyhlásil odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu. První z nich přispěje na záchranu a obnovu památek v Libereckém kraji, druhý na zpracování stavebně historických průzkumů, které slouží coby podklad pro restaurování památek. Přesná částka činí 10.850.000 korun.

„Podpora obnovy památek v kraji je důležitým impulsem pro majitele k zahájení rekonstrukcí. Přispíváme napříč krajem, bez ohledu na to, kdo je majitelem památky. Nejdůležitějším kritériem pro nás je její historická hodnota,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje. „V letošním roce kraj přispěl například na obnovu bývalé Svobodovy hrobky na hřbitově v Lomnici nad Popelkou nebo na opravu fasády kaple sv. Václava ve Svojkově.“

U obou programů mohou o dotaci žádat vlastníci kulturních památek na území Libereckého kraje, případně fyzické či právnické osoby se souhlasem vlastníka objektu. Dotaci v rámci programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek ve vlastnictví Libereckého kraje nebo České republiky, to znamená, že žadatelem nemůže být ani příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj nebo stát.