Začátek školního roku 2017/2018 aneb hrátky s čertem

Verze pro tisk |

Letošní školní rok začal na ZŠ Klíč v České Lípě 4. září. V ten den jsme měli jen jednu hodinu, kdy jsme se představili naší nové žákyni a ona zase nám. Pochází ze Španělska a jmenuje se Sophie Terribas Lovenhoferová. Do našeho kolektivu rychle zapadla a jela s námi i na Adaptační pobyt.

Následující den, 5. září, se skoro všichni z 2. stupně sešli na hlavním nádraží. Vytvořily se dvě skupiny. V početnější skupině byli ti žáci, kteří chtěli prožít Adaptační pobyt se svými kamarády, v méně početné ti, kteří neradi opouštějí domov.

Jeli jsme vlakem přes Liberec až do Pilínkova a odtud jsme vyrazili pěšky. Cesta byla hodně zajímavá, během ní jsme hráli různé hry a soutěže. Společně jsme došli až na louku, kde jsme se v Šámalově hospodě občerstvili a pak šli na vyhlídku. Odtud jsme se rozešli. Početnější skupina šla na Ještědské pláně, menší se vracela do České Lípy.

6. září naše skupinka přišla do školy, měli jsme podobný program jako skupina na Adaptačním pobytu. Četli jsme si o čertech a jejich alotriích a pak jsme je malovali. 7. září jsme se vydali na výlet do Modlivého dolu. Cestou jsme se rozdělili na dvě skupinky a soutěžili spolu. Snažili jsme se získat co nejvíc bodů. Poté jsme sešli do Svojkova a odtud až do Pihelu.  8. září jsme vylepšili obrázky čertů a složili k nim básničky. Byla to moc pěkná aktivita. A tak skončil první týden nového školního roku.
 

alt
alt
alt
alt
alt
Nahoru