Lanterna Futuri 2017- „Maják budoucnosti“ letos již podeváté

Verze pro tisk |

Ptáte se, co je Lanterna Futuri? Jedná se o vzdělávací a setkávací projekt, díky němuž se školy setkávají v projektu trojstranné přeshraniční spolupráce. V jeho rámci se naši žáci setkávají se svými vrstevníky z Polska a Německa. Zázemí tohoto projektu je v německém Grosshennersdorfu. Naše škola ZŠ a MŠ Klíč je do tohoto projektu zapojena už od roku 2008.

Jak Lanterna funguje? Účastníci projektu z oněch tří zemí se setkávají v kreativních dílnách, kde se seznamují s různými formami tvůrčí práce. Většinou se jedná o pět až šest dílen. Jde o následující dílny: dílnu akčního umění, filmovou a fotografickou dílnu, dílnu hudební, textovou a divadelní. Největší důraz se v každé dílně klade na týmovou práci.

Každá dílna má svého vedoucího. Děti tvoří pod vedením svých instruktorů to, co samy vymyslí - včetně tématu a pak na tom pracují. Téma je pro každý rok jiné. To letošní se nazývá Quo vadis Europa? To, co děti nacvičí a vytvoří, předvedou na veřejnosti a ve všech svých školách.

Velmi důležití jsou kooperační učitelé, za ZŠ a MŠ Klíč je to Mgr. Veronika Rusková. Tito učitelé zastupují partnerské školy spolupracující s tímto projektem. Celkový proces podporují pedagogicky i tematicky. Velkou část práce odvádějí i tlumočníci.

Letos se tohoto projektu za naši školu zúčastní celkem 8 žáků od šesté až do deváté třídy. Naše škola tento projekt přivítala i jako vhodný prvek v rámci výuky.  

Nahoru