Obce mohou požádat o krajskou dotaci na výstavbu a obnovu kanalizací, vodovodů a čistíren odpadních vod