Přes 139 mil. Kč na nové kotle začne kraj rozdělovat v září