Knihu roku letos ovládli ranhojič, architekt, požár a garsonka