Skleněná noc otevřených dveří – Muzikantská - v Novém Boru