V muzeu startuje další Historicko-antropologický seminář

Verze pro tisk |

Před 20 lety vzniklo při Historickém oddělení českolipského vlastivědného muzea samostatné Pracoviště archeologie a speleoantropologie, o rok později byl položen základ úspěšného vzdělávacího projektu VMG ČL, který znáte jako Historicko-antropologický seminář. Již po skončení Semináře 2016 jsme byli dotazováni na jeho pokračování. Zájemci, zejména našimi stálými posluchači, jsme byli oslovováni i v loňském roce.

S radostí Vás tak informujeme o dokončení příprav programu Historicko-antropologický seminář 2018, jehož zahájení a první přednáška proběhnou ve středu 21. února, v tradičním čase od 15:50 do 18:00 hod., v přednáškovém sále (Klubovně) ve 2. patře hlavní budovy muzea.

Seminář 2018 bude oproti předchozím ročníkům pouze tříměsíční, se zakončením ve 2. polovině května. Dvacet lekcí bude zahrnovat 7 kratších výukových kurzů, kterými Vás provedou specialisté ze 4 odborných organizací.

Těšit se můžete na kurzy:

- Úvod do archeologie pravěku a středověku

- Archeologie raného středověku II (předkřesťanská duchovní tradice, počátky českého státu)

- Vybrané kapitoly z kastelologie

- Keltové a středomořský svět

- Česko a Slovensko ve sjednocující se Evropě (1989 - 2000)

- Zamyšlení nad stoletím republiky

- Archaeologia Africa III - nejvýznamnější památky Maghrebu (od pravěku k islámu na území původní římské Afriky)

Historicko-antropologický seminář 2018 je bezplatný vzdělávací program VMG ČL určený studentům vyšších ročníků gymnázií, odborných škol, pedagogům, pracovníkům v kultuře a dalším zájemcům z řad široké veřejnosti bez věkového omezení.

Informace k Semináři 2018 byly zveřejněny na muzejních webových stránkách. Informace o předchozích ročnících a zaměření semináře naleznete zde

Těšíme se na Vás!

Nahoru