Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Verze pro tisk |

Letošní vzpomínková akce u pomníku hraničářů na hraničním přechodu v Dolní Světlé v Lužických horách se uskuteční v sobotu 23. září 1938. Pozvánka je například zde:
http://www.csol.cz/domains/csol.cz/images/Kalendar/2017/2017-09-23_-_Vzpomínka_na_obránce_hranic_z_roku_1938_v_Lužických_horách.pdf

Historie pomníku, i fotografie z minulých let, jsou dostupné například na stránkách Lužických hor:
http://www.luzicke-hory.cz/historie/index.php?pg=clopomc

Přehled témat Nové téma

Komentáře

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

na výborných stránkách Zaniklé obce je malý článek a pár dobových fotografií z Wache:
http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=6987
nebo na neméně skvělých stránkách o Lužických horách:
http://www.luzicke-hory.cz/historie/index.php?pg=clop11c

Letos na vzpomínkové akci 23. září chystáme na hraničním přechodu i malou výstavku starých fotografií z tohoto místa. Letos se mi pár unikátních snímků podařilo porůznu na burzách koupit a tak tam budou k vidění. Jedna moc pěkná fotografie z této mojí sbírky je použita i na letošní pozvánce na akci - viz výše.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Bylo běžné i ze Cvikova chodit v neděli na výlet přes tento přechod. Měli jsme pas mé prababičky s razítky této celnice i celnice v Krompachu.
Nutný odsun je názor a postoj. Možná by se měl historik zajímat i o to, proč se tak situace vyhrotila.
Mám i příkazy pplk. Sekáče k železničním transportům ze Cvikova. Mohu ofotit

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

termín se blíží, již tuto sobotu :-) přijďte se podívat

fotky z minulých let jsou třeba zde:
http://www.luzicke-hory.cz/historie/index.php?pg=clopomc

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Ty příkazy jsou zajímavá věc. Co takhle nějaký článek doplněný výpověďmi pamětníků? Chápu že pamětníci se již budou hledat velice obtížně ale takovéto věci se dědí mezigeneračně. Každopádně za scan příkazů bych byl vděčný kdyby to bylo jen trochu možné.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Dnes si svobodně a demokraticky smýšlející lidé připomínají den, kdy nás tzv "západní demokracie" fatálně zradili. Dne 29.9.1938 si ve městě zvaném Mnichov kapitalismus a nacismus srdečně a upřímně podali ruce a stali se spojenci. Československo obětovali v zoufalé snaze i záchranu před válkou. Jména zrádců: Neville Chamberlain za Velkou Británii a Edouard Daladier za Francii. Už jednou nás zradili a udělají to znova.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Tolik vyjádření "svobodně a demokraticky " smýšlejícího komunisty. Je potřeba dodat , že skutečně demokraticky smýšlející lidé si také připomínají konec září o rok později, kdy si nacisté a komunisté podali ruku na společné vojenské Sovětsko-Německé přehlídce v Brestu , kde bratrsky pochodovala při přehlídce německá a sovětská armáda. Jednotky nacismu a komunismu pod vlajkami s hákovým křížem, a srpem s kladivem!. Za nacisty se přehlídky účastnil nacistický generál Heinz Guderian. Za Sověty generál Semyon Krivoshein.
Mimochodem, chybí ještě zrádce Itálie, která to taky podepsala. Proč tyto tři státy?Proč ta smlouva začíná..Jak již bylo předem dohodnuto?

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Myslím, že letošní vzpomínka ve Světlé se vydařilo. I počasí nám bylo nakonec nakloněno.

Článek o průběhu celé akce včetně fotografií je třeba zde:
http://csol-mb.net/clanky/15

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

A přímo tady na i-novinách je pár řádek a fotek v rubrice kultura ("Tenkrát v roce 1938 pod Luží").

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Zrada Československa pocházela vždy od západních mocností.Kdo si myslíte kdo nás osvobodil západní mocnosti to nebyly i když vojáci ČSR bojovali i třeba i za Anglii.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

To je věta...Kdo si myslíte kdo nás osvobodil západní mocnosti to nebyly i když vojáci ČSR bojovali i třeba i za Anglii. inteligent z KSČM? KSČ? Posledně se tu hlásil jako Zdeněk Ludka.
A co třeba a třeba rok 1968, i když vojáci i ze západu to nebyli? (Přeloženo do Ludkovčiny)

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Tak nevím,pokud vím tak byla diskuze o roku 1938,kdy nás zradila Francie,Anglie,Itálie,Také vím,že rozbití republiky byla práce Sudetských Němců a bojůvek Freikorpsu většinou se jednalo o členy SdP a NSDAP.To je pravda,kterou nemůžete vyvrátit, nakonec to znáte z vlastní zkušenosti kdo měl německou národnost a byl příslušníkem 3 říše a členem NSDAP.Dále také vím že nacisté a jejich pomahači šli po komunistech,Židech a vůbec po levici.Národ se chtěl bránit ale zradou jak vlády tak i lidí kteří fandili A.Hitlerovi to nebylo možné.Pokud jsme u ztrát tak vojáků z Východu padlo asi 110.000,vojáků ze Západu padlo asi 100 ( sto ) chcete to snad vyvrátit.Komunisti nestavěli fašistické pomníky ani nejezdili na Sudetoněmecké srazy jako se to děje nyní,to chcete také vyvrátit.Nakonec vojáci kteří bránili republiku v roku 1938 ( vojáci,SOS, financové, celníci atd ) byly v první linii na koho se Freikorps a jim podobná soldateska vrhla.Bylo snad málo mrtvých hraničářů.Těm také patří úcta a poděkování.Jinak jsem mluvil s panem Ludkou a říkal že mu je jedno jestli si myslíte,že do této diskuze píše on nebo Skalák,Novák někdo jiný koho si vymyslíte příště.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Tak speciálně pro Tebe, soudruhu Ludko.

Jistě znáš projev, který pronesl tehdejší přední ideolog KSČ Václav Kopecký na 6. sjezdu strany v roce 1931.
"My, čeští komunisté, prohlašujeme, že budeme hájit a prosazovat právo na sebeurčení až do odtržení od českého imperializmu pro utlačované části německého národa až k posledním důsledkům. Dále prohlašujeme, že stejnou rozhodností budeme chránit a prosazovat, aby se všechny části německého národa sjednotili v jednom státě," prohlásil doslova Kopecký.
a další..."Jsme pro právo na sebeurčení národa až k odtržení od státu... Jsme proti povinné státní řeči... Namísto českých škol chceme dostatečný počet škol v mateřském jazyce... Jsme proti čistkám ve státním aparátu a ve státních podnicích, které postihují příslušníky utlačovaných národů."
Tak jste mluvili na příkaz z Východu

A nyní něco z Halonovin k Akci Mříže, provedené českým četnictvem

Když nacistická okupační armáda v březnu 1939 vpadla do českých zemí, setkala se tu s ještě fungujícími složkami bývalé pomnichovské republiky, s armádou, četnictvem, finanční stráží, městskou a státní policií. Směrodatná nacistická vládní místa vyhodnotila situaci tak, že mimo armádu lze kolaborovat s policejními složkami bývalé republiky.
V akci Gitter (Mříže) německý okupant využil zpravodajské evidence čs. orgánů, příslušníků policie a četnictva, aby je zapojil aktivně do zatýkání komunistů, německých antifašistů v příhraničních regionech, ale i uprchlíků z Německa.
Na zatýkání odpůrců fašismu se podíleli četníci a policisté, před několika dny ještě bojující o nenarušitelnost státních hranic. V březnu 1939 se prokázalo, že pravicový program tehdejší vlády nevedl k odporu proti fašismu, ale ke kolaboraci. To značně podlomilo autoritu zmíněné ozbrojené složky, což se politicky projevilo v úplnosti až v květnu 1945, kdy lidé již nevěřili členům protektorátního četnictva a policie. V akci Mříže bylo pozatýkáno v Čechách 4376 a na Moravě dalších 1500 osob, odpůrců fašismu

Tak si to soudruzi ujednoťte

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

1. Jistě vím, že příslušníky Třetí říše byli i vaši předci. Všichni měli tzv. Kennkarte (občanský průkaz) s vyznačením Deutsche Reich, Protektorat Böhmen und Mähren.
http://www.fronta.cz/foto/obcanska-legitimace-2#fotobox

2.Německá národnost a občanství nebyly voleny, ale přiděleny dle
Smlouva mezi Česko-Slovenskou republikou a Německou říši, in.: Sb. z. a n., roč. 1938, částka 300 ze dne 26. listopadu 1938, s. 1167.
„Českoslovenští státní občané, kteří měli 10. října 1938 své bydliště v některé obci připojené k Německé říši, nabývají s účinkem od 10. října 1938 německé státní příslušnosti, pozbývajíce zároveň československého státního občanství, jestliže:
a)se narodili před 1. lednem 1910 na území připojeném k Německé říši
nebo
b)pozbyli německé státní příslušnosti dnem 10. ledna 1920
nebo
c)jsou dětmi nebo vnuky osoby, u které jsou splněny podmínky písmena a) nebo b)
nebo
d)jsou manželkami osob, u který jsou splněny podmínky písmena a), b) nebo c).

Takže kdo byl mladší než 1.1. 1911 a žil zde, byl německým občanem i s celou rodinou.

3. Žádného příslušníka NSDAP neznám, zná ho jeden "badatel" z NB a ten dotyčný člen NSDAP bydlel a žil v Severním Porýní- Westfálsku, ale pobíhal prý tisíc km daleko ve Cvikově. Navíc byl svobodný bezdětný. Jelikož mi ho "badatel" přisoudil jako druhého dědu, požádal jsem Státní zastupitelství o prošetření, který je ten pravý a o vyvození patřičných opatření.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

ještě pár fotek ze vzpomínky ve Světlé:

http://divocaci.rajce.idnes.cz/Vzpominka_na_obrance_hranic_z_roku_1938_v_Luzickych_horach_a_Sletova_stafeta_2017_23.-24.9.2017

jinak, 28. října budou ve Sloupu v Čechách a v Krompachu odhaleny busty Presidenta Osvoboditele. Myslím, že jde o dobrý počin. O počin s vazbou na historii a finanční stráž.
Jsem zvědav, jak to bude vypadat a doufám, že se vše povede :-)

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Tak jsem zvědav na historické souvislosti Krompachu a Sloupu s TGM. Pokud vím, nikdy tam nebyl.
Že by německá národnost Therese Kropaczek? Podsouvaný otec Franc Josef LL tady byl, ale ve Svoru. byla to velká sláva :o)))

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Tak už to vím. Ochránci hranic bustu TGM ukradli. Včera zas ukradli státní vyznamenání herci Skopečkovi. Vítejte v Čechách, tam všeci kradnů, podle toho jsme taky volili.

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

včerejší znovuodhalení busty Presidenta Osvoboditele v Krompachu bylo myslím velmi důstojné i milé:
http://mbbb.sweb.cz/IMG_1074.jpg

Zpěv písně Ach synku, synku a státní hymny všemi zúčastněnými, to se dnes již málo vidí, resp. slyší :-)

Akci ve Sloupu jsem nestihl, neb jsem se účastnil oslavy 28. října v Mladé Boleslavi (bylo to tragické :-( doufám, že v Lípě to bylo lepši)

K pomníku TGM v Krompachu jsem před lety publikoval článek v Bezdězu, pro zájemce zde:
http://mbbb.sweb.cz/sazba_sbornik.pdf

A pro růženína: Waltře, nedělej ze sebe ještě většího osla, prosím

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

Vážený pane Beneši, jsem slušný člověk a proto s Vámi nebudu soutěžit v urážkách, k tomu se nesnížím.
Těžko mohu znát nějaké souvislosti TGM se Sloupem a Krompachem. První bližší jsem se dozvěděl z idnes
v článku
První ukradli, druhá skončila v žumpě
Sám píšete, že Finanční stáž a SNB v době, kdy došlo ke krádeži, sloužila společně. Škoda, že tomu Masarykovi děti nezabránili.
Taky píšete o Cvikovském pomníku Stalinovi. Na Krompachu prý poslední, ve Cvikově se traduje, že zase první. Někde mám fotku otce jak kouká na sochaře Komárka, jak plácá sochu Stalina z hlíny. Ten stůl, na kterém to dělal dokonce vlastním.
Jinak ty sochy, to je vždy otázka doby, kdy se předvádí, kdo těm ostatním ukáže. Vezměte tu sochu v NB. Josef II. osvícený panovník šel k zemi před zraky obyvatel. Nejen tam. Pak zase nacisti ničili české symboly a nakonec jsme sami kradli sochy, házeli je do septiku. Ve Cvikově v r. 1968 Stalina strhli a odtáhli na skládku..Byl nahrazen Rudoarmějcem a bustou K. Kreibicha. Ty zase byly strženy po r. 1989. Nebyl to Váš člen?

Nahoru

Re: Vzpomínka na obránce československých hranic z roku 1938

ještě přidám pro zpříjemnění neděle fotku zdařilého pomníku ze Sloupu:
http://mbbb.sweb.cz/TGM_ve_Sloupu_definitivne_hotovo.JPG

Je dobře, že se obnovují takovéhle pomníky, neboť dnes je bohužel historie jednak překrucována a jednak zapomínána.
Když jdu přes Krompach či Sloup, vždy se u těhle pomníčků starých časů rád zastavím.

Řekl bych, že Krompach se vůbec příjemně rozvíjí. Obnovená "náves" i s pamětním kamenem na osvobození (kdo o něm před pár lety v té buši vůbec věděl...) je moc fajn, jen to torzo vyhořelé hospody je děsivé. Je to velký vřed přímo v srdci příjemné obce. Je to škoda, škoda o to víc, že busta TGM nemohla být umístěna na původní místo, po lípy. A kdo dnes ví, že jsou to lípy svobody.
A jestli dopadne to, co říkal pan starosta, že se příští rok parkově opraví okolí nově odhaleného pomníku TGM, tak to bude ta ona pověstná třešnička.

hezkou neděli :-)

Nahoru