ZUŠ Česká Lípa slaví 90. výročí svého založení

Verze pro tisk |

Hudebnost lidu v Čechách byla vždy pokládána za jeho příznačnou vlastnost. Státem subvencovaná hudební a pěvecká škola v České Lípě s pobočkami v Boru u České Lípy a v Zahrádkách byla založena 8. prosince 1927 a výuka začala v lednu 1928.

Od roku 1961 byla původní hudební škola přetvořena na výukové zařízení postupně zahrnující i další tvůrčí obory a to výtvarný, taneční i literárně dramatický. V budově v Růžovém dvoře byly prostory rozšířeny a zřízen i menší sálek. V osmdesátých letech byla škola stěhována do dvou budov v ulici Čs. armády. Politické změny v roce 1989 otevřely cestu k řešení problému kvality zázemí pro vzdělávání.

V České Lípě měla ze všech škol nejtěžší materiální podmínky pro svůj rozvoj Základní umělecká škola, kde vzrůstala potřeba modernizovat a prohloubit její činnost. Ve druhé polovině roku 1990 začal přesun školy a její zabydlení v novém prostoru – budově bývalého sídla okresního sídla KSČ v Arbesově ulici.

Letošní školní rok 2017/2018 tedy slaví Základní umělecká škola Česká Lípa 90 let od svého založení. Po úspěšném plese, který proběhl v listopadu, chystá další akce pro veřejnost. Jste proto srdečně zváni na vernisáž výstavy k 90. výročí školy mapující její dlouhou historii a na následný Jarní koncert žáků! Ve čtvrtek 22. března od 16:30 v Salonku a na Velkém sále ZUŠ se těšíme na shledanou s vámi. 

Nahoru