Fotoglosy z Korejského poloostrova 33. (O jednom dávném království)

Verze pro tisk |

Marcela Meidiger pochází z Nového Boru, ale po revoluci odešla do světa živit se jako učitelka francouzštiny. Pobyla v Mexiku a USA. Nyní už více než dva roky působí v Jižní Koreji.

1. Podzim, a především měsíc říjen, je v Jižní Koreji obdobím festivalů. Jedním z nich je Festival Päkče, organizovaný ve dvou městech zároveň: v Gongdžu a v Bujo v západní části poloostrova. Představení a koncerty, rekonstrukce historických událostí: významné bitvy či korunovace krále, rukodělné didaktické aktivity pro děti a pochopitelně spousta stánků a restaurací – to je Festival Päkče.

2. Jak a kdy vzniklo bájné království Päkče? Začněme od začátku. Podle legendy byl první korejský stát založen v roce 2333 př.n.l.. Korejci vládli sami sobě až do 2. století př.n.l, kdy čínský císař dynastie Han napadl Zemi klidného rána. Teprve v 1. stoleti n.l. se Korejci čínské nadvlády zbavili a s ubíhajícími léty na území Korejského poloostrova vytvořili tři království: Kogurjo na severu, Silla na jihovýchodě a Päkče na jihozápadě. 

3. Království Päkče vzniklo ve 3. století n.l. spojením několika státečků v úrodném povodí řeky Hangang, protékající dnešním Soulem. Prvním mocným vládcem Päkče byl král Kun Čchogo (346-375) a o jeho panování sepsal učenec Kohung celou knihu.

4. Po několik století království Kogurjo, Silla a Päkče měřila své síly, někteří panovníci se proslavili výboji proti sousedům, jiní ztratili úctu svého lidu a část území v prohraných bitvách.V roce 475 vojska království Kogurjo obsadila hl. město Päkče Hansong, ležící na jih od Soulu, a popravila krále. Päkče bojovalo ze všech sil o zachování existence a přesunulo své hlavní město do Ungdžinu, dnešního Gongdžu.

5. Teprve králi jménem Song, v šestém století, se podařilo obnovit lesk a slávu země. Byl to on, kdo přemístil hlavní město z horami sevřeného Ungdžinu do města Sabi, dnešního Bujo, v úrodné nížině více na jihu. Zreorganizoval státní správu, spřátelil se s Číňany a podporoval buddhismus.

6. Song se pokusil výboji znovu získat území v povodí řeky Hangang. Spojil se s králem Silly, ale ten ho zradil a Song zaplatil svou důvěřivost životem. V 7. století se pak vychytralá Silla spojila s Číňany a podmanila si obě zbývající království.  Päkče padlo v roce 671. Sjednocená Silla tak vládla celému poloostrovu po dobu dvou století, bylo to období míru a ekonomického a kulturního rozkvětu.  

7. I my jsme navštívili festival Päkče.  Na louce vedle festivalového podia to vypadá jako při natáčení historického filmu: v trávě se povalují meče a helmice a mladí zbrojnoši se hladově zakusují do sendviče. Je přestávka mezi dvěma výstupy.

8.  Před bitvou si skupiny bojovníků trénují výpady a souboje muže proti muži. Mají na sobě dobové obleky jásavých barev, a jen jejich značkové sportovní boty připomínají, že jsme v 21. století.

9. Pro děti je historický festival báječnou příležitostí pro hru plnou fantazie. Krásné dobové kostýmy jsou tu k disposici každému, stačí se obléknout a nechat se vyfotit.

10. Skupina nadšenců z muzea historie výroby kovů tu předvádí tavení železné rudy v hliněných pecích a ruční výrobu zbraní a kovových předmětů. Manžel Rodolphe nadšeně krouží kolem, černé řemeslo ho láká. Nakonec si i on vyrobí svůj malý kovový předmět.

11. Asi stovka mladých Korejců se účastní soutěže keramiků. Se soutěžními čísly na prsou se podobají maratonským běžcům, hrnčířské kruhy se točí jako o závod, napětí ve tvářích svědčí o tom, že tu o něco jde. 

12. Závěrečné představení. Je noc a ve světle loučí dvě vojska postupují proti sobě, propuká strašná bitva. Ještě že je to jen nádherná hra. Herci jsou mladí, urostlí a hrdí na svou historii, nezapoměli, že kdysi jejich předkové založili mocné království Päkče a že jeho hvězda zářila po více než třista let.  

Nahoru