Kraj zajistil odstranění nebezpečného odpadu v Dubé

Verze pro tisk |

Od května letošního roku bylo z lokality Dubá – Nový Berštejn odvezeno více jako 68 tun nebezpečného odpadu. Celkové náklady na akci přesáhly 2.700.000 korun včetně DPH. Podíl kraje činil zhruba 550.000 korun, 80 % pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) v rámci Národního programu Životní prostředí.

„Cílem projektu bylo vyklidit nebezpečné odpady ze skladu v Dubé, které zde zůstaly jako zátěž po zaniklé firmě. Nenašel se nikdo, kdo by byl za likvidaci zodpovědný. Proto se Liberecký kraj postaral o jejich odstranění,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Vlastník skladu se pokoušel soudní cestou zjednat nápravu, avšak neuspěl. V roce 2015 se proto obrátil na obec Dubá a po jednáních s Libereckým krajem bylo rozhodnuto o odvozu odpadů ze skladu. 

Liberecký kraj k financování využil možnost získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) v rámci Národního programu Životní prostředí. V červnu 2017 obdržel kraj rozhodnutí o poskytnutí dotace, následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele, ve kterém zvítězila nabídka společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s.

Náklady na samotný odvoz odpadů činily 2.348.286 korun s DPH. Celková částka vynaložená na projekt včetně přípravné fáze byla 2.749.293 korun včetně DPH, z toho 80 % pokryla dotace ze SFŽP. Vlastní podíl Libereckého kraje byl 549.858,50 korun.

„Projekt začal v květnu 2018 a byl definitivně ukončen 14. srpna 2018. Celkem bylo odvezeno 68,02 tun nebezpečného odpadu, který byl následně odstraněn ve spalovně průmyslových odpadů v Ostravě,“ dodal Jiří Löffelmann, radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.

Objekt byl vybudován v roce 1990 jako sklad pesticidů pro státní statek Dubá. Později byl využíván jako schválený sklad nebezpečných odpadů. V roce 2005 ukončila společnost, která sklad provozovala, svoji činnost. Záhy zcela zanikla výmazem z obchodního rejstříku.

Ve skladu po ní zbylo necelých 69 tun odpadů. Konkrétně šlo o oleje obsahující polychlorované bifenyly (PCB). Jedná se o těžce odbouratelné látky s karcinogenními účinky, které se hromadí v tkáních organismů. Zůstaly zde také kondenzátory a části z jejich demontáže, obaly a obsahy záchytných jímek. 

Při závěrečné kontrole lokality byly odebrány a analyzovány vzorky z jednotlivých místností skladu a z okolí objektu. Místo je nyní zdravotně nezávadné. Za posledních 5 let investoval Liberecký kraj do odstranění nebezpečných odpadů částku 718.976,62 korun.
 

alt
alt
alt
Nahoru