Tisková zpráva českolipské opozice po únorovém zastupitelstvu

Verze pro tisk |

1. Vedení , resp. místostarosta p. Raninec, opět nepřinesl žádné řešení ve věci mimořádné kulturní památky, kinetické plastiky V. K. Nováka Meteorologická družice. Odborný posudek, který získal zdarma pro město Tomáš Vlček na VŠCHT, tak čekal na statický posudek zadaný až v září 2017 a ani v únoru 2018 nepřinesl řešení. Nebezpečná plastika byla zabezpečena až v minulých dnech! Chátrají další sochy a památky, v této situaci je na drobné památky v rozpočtu města pouhých 700. tisíc Kč, oproti 10 milionům, navrhovaným opozicí. Celý střed města je degradován optickým smogem, záplavou polepů, křiklavých nápisů, výstrčí či blikajících reklam, to vše vytváří dojem nevěstince, nikoliv městské památkové zóny, která de facto zanikla.

2. Starostka města Romana Žatecká opět nenašla odvahu předložit konkrétní usnesení ve věci daru festivalu Lípa musica, kulturního klenotu města. Původní požadavek festivalu, 750 tisíc, neprošel. Nakonec byl dar ponížen na 550 tisíc. Pikantní je, že snížení navrhl předseda finančního výboru Ing. Kozák, který si před nedávnem zařídil slevu na nájemném formou zápočtu investice. Rozpočet města tak byl a bude chudší o 463 tisíc.

3. S povděkem kvitujeme, že město začalo vyvíjet aktivitu směrem k posílení pozic v ped.poradně pro děti s poruchou autistického spektra, na problém s kapacitou turnovské pobočky PP poradny, která je jedinou specializovanou v kraji a má čekací lhůtu 2 roky, kraj dlouhodobě upozorňujeme. 

4. Vedení města nereflektuje výsledky referenda, které jsou ve věci bazénu u Sportareálu alarmující. Více než 80 procent občanů - celkem přes 3700, kteří přišli k referendu, tuto stavbu odmítá. Poté, co krajský úřad zmítl námitku Povodí Ohře, nezbývá, než věřit, že radní a zastupitelé neschválí smlouvu s dodavatelem. 

Za opozici zastupitelé P. Procházková, Z. Ježák a T. Vlček
 

Nahoru