Cyklostezka Varhany

Verze pro tisk |

Cyklostezka Varhany byla vybudována mezi lety 2008-2013 a od té doby slouží chodcům, cyklistům, in-line bruslařům a, pokud zima dovolí, tak i běžkařům.

Vede krásnou krajinou na rozhraní Českého Středohoří, Lužických hor a Českého Švýcarska po bývalém svršku železniční tratě Česká Lípa – Kamenický Šenov. Cyklostezku vybudoval svazek obcí sdružující Českou Lípu, Volfartice, Nový Oldřichov a Kamenický Šenov. Od zprovoznění první etapy cyklostezky, uplynula už řada let a je nyní důležitým úkolem stezku udržovat a dále rozvíjet, tak aby všichni návštěvníci s ní byli spokojeni a stezka přinášela i přiměřený komfort při jejím využívání.

Dlouhodobě řeší svazek obcí následující problémy a nedostatky:

1) nevhodný povrch propojovací komunikace mezi silnicí Č. Lípa – H. Libchava a začátkem cyklostezky – problémem je, že propojovací komunikace vede po pozemcích 4 různých vlastníků pozemků;

2) zajištění pravidelného vyvážení odpadkových košů – dosud je řešeno poptávkovým řízením na každý odvoz odpadků;

3) zajištění pravidelného sekání trávy kolem cyklostezky a úklid cyklostezky – zatím řešeno poptávkovým řízením na každé jednotlivé sekání trávy a úklid stezky. Svazek obcí hospodaří s určitým ročním rozpočtem, který umožňuje celkový úklid cyklostezky jen několikrát za sezonu a je tak pochopitelné, že třeba in-line bruslaři ne vždy projedou po zcela čistém a uklizeném povrchu cyklostezky, která je primárně určena a plánována pro využití cyklisty a turisty;

4) zajištění co nejrychlejšího odstranění poškozených prvků cyklostezky – stezka a její součásti jsou častým terčem vandalů. Odstranění těchto poškození je vždy řešeno s Policií ČR a pojišťovnou. Následně je poškození odstraněno v rámci poptávkového řízení;

5) zajištění opravy asfaltového povrchu v místech, kde prorůstá vegetace – dlouhodobě je vedeno jednání, aby tyto závady, byly vyřešeny co nejdříve v rámci reklamačního řízení se zhotovitelem;

6) vybudování jednotného a přehledného informačního systému kolem cyklostezky – informační systém upozorňující návštěvníky na zajímavosti, památky a možnosti občerstvení chybí. Počítá se zároveň i s využitím dnes prázdných kovových rámových konstrukcí ve Volfarticích a K.Šenově , které sloužily jako informační tabule o výstavbě stezky;

7) pravidelné aktualizování a doplnění internetových stránek cyklostezky;

8) zatraktivnění a doplnění odpočinkových míst podél cyklostezky;

9) výměna nevhodných a nefunkčních kovových sloupků zabraňujících vjezdu dopr. prostředků na stezku v úseku Volfartice – K. Šenov. Sloupky jsou stále poškozovány vandaly. Jedná se o součásti cyklostezky, které nesmí být nahrazeny po celou dobu udržitelnosti projektu na základě dotační smlouvy;

10) zajištění výraznější a účinnější propagace cyklostezky.

Vše samozřejmě nejde řešit okamžitě a řešení velké části z výše uvedených problémů je závislá na množství finančních prostředků, které jsou a budou k dispozici.

Budeme také rádi za všechny podněty a připomínky občanů a návštěvníků cyklostezky. Věřím, že cyklostezka bude stále více vyhledávána turisty i sportovci a bude jim sloužit k plné spokojenosti.

Miroslav Pröller
manažer Svazku obcí Cyklostezka Varhany

proller@mucl.cz
www.cyklostezkavarhany.cz 

Nahoru