Autor - Václav Šámal

Ocenění „Poděkování starostky“ byla udělena

3.12.2017 12:49 | Česká Lípa

Starostka města Romana Žatecká ocenila občany, kteří se svojí prací, umem, pílí podílejí na rozkvětu města Česká Lípa. Je to již potřetí, co se konala akce „Poděkování starostky“. Celkem se sešlo 25 nominací, z nichž bylo vybráno pět oceněných, a navíc přibyla dvě zvláštní ocenění – za mimořádnou poctivost a za osobní statečnost.

Návrh rozpočtu Č.Lípy na rok 2018 zveřejněn, dojde i na divadlo

26.11.2017 17:57 | Česká Lípa

Příjmy ve výši 694,9 milionů korun, výdaje 1,068 milionů korun, to je naplánovaný rozpočet města Česká Lípa pro rok 2018. Ten byl v pátek 24. listopadu zveřejněn na úřední desce, aby se s ním mohla seznámit veřejnost a doplnit ev. své návrhy, poté bude 13. prosince projednán zastupiteli. Jedná se o ambiciózní rozpočet, který počítá s investičními výdaji 413 milionů korun, s doplacením dvou úvěrů, a přestože je schodkový, může si ho město, díky své finanční kondici, bez problémů dovolit.

Město rozdělilo do školských a neškolských příspěvkovek 8 mil Kč

21.11.2017 21:54 | Česká Lípa

Českolipské školy a neškolské organizace města se mohou těšit na finanční příspěvek v celkové výši 8 milionů korun. Toto přilepšení umožnil zvýšený příjem ze sdílených daní.

Lípa pro opuštěné a toulavé psy využije útulky Kozly a Děčín

17.11.2017 07:29 | Česká Lípa

Toulaví a opuštění psi nalezení na území města Česká Lípa budou odváženi do psího útulku v Kozlech, po jeho naplnění pak do městského útulku v Děčíně.

Českolipští zastupitelé vybrali variantu provozování MHD

10.11.2017 07:41 | Česká Lípa

Varianta „stávající upravená“ je schválena pro provozování MHD v České Lípě od roku 2019, rozhodlo o tom zastupitelstvo města. Pro občany to znamená, že městská doprava bude pokračovat na stejné úrovni jako doposud, pouze budou zrušeny spoje, které jezdí brzy ráno nebo pozdě v noci a jsou neefektivní, neboť se v nich přepravuje minimum lidí.

Ing. Luboš Novák, CSc. převzal čestné občanství města Česká Lípa

6.11.2017 07:29 | Česká Lípa

Za celoživotní vědeckou a výzkumnou práci a její praktické využití v mezinárodním měřítku převzal ve čtvrtek, 2. listopadu 2017, Ing. Luboš Novák, CSc. z rukou starostky města Romany Žatecké čestné občanství města Česká Lípa. Toto nejvyšší ocenění města mu udělilo českolipské zastupitelstvo. Ing. Luboš Novák, CSc. se tak stal osmým čestným občanem v novodobé historii České Lípy.

Občanům musí úřad poskytovat kvalitní servis a dodržovat termíny

1.11.2017 07:41 | Česká Lípa

O 30 pracovních pozic navýšil českolipský městský úřad v posledním roce svůj početní stav. Důvodem je podle tajemníka Josefa Zachrly nejen narůstající administrativa ze strany státu, ale rovněž i poskytování kvalitního servisu občanům, dodržování zákonných lhůt a vylepšování údržby města.

Českolipská burza škol 2017

1.11.2017 07:17 | Školy

Tradiční burza škol v České Lípě se v letošním roce uskuteční v nové podobě. Díky podpoře města se bude konat v Kulturním domě Crystal, a to 7. listopadu 2017 od 9 do 18 hodin.

ÚOHS k MHD: Město Česká Lípa postupuje v souladu se zákony

31.10.2017 07:47 | Česká Lípa

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) provedl šetření dosavadního postupu města Česká Lípa při vytváření společného dopravního podniku se společností BusLine, a.s., a konstatoval, že neshledává důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední.

Město oslaví Den vzniku samostatného československého státu

25.10.2017 06:29 | Česká Lípa

Město Česká Lípa již tradičně oslaví Den vzniku samostatného československého státu setkáním u „Lípy svobody“ a večerním lampionovým průvodem s opékáním špekáčků. Oslavu pak doplní položení květin u pomníku na náměstí Osvobození a návštěva místních skautů ve středisku Řetěz.