Autor - Václav Šámal

Česká Lípa koupí Kounicův dům

2.7.2018 06:33 | Česká Lípa

Po několika jednáních o ceně, které vedla starostka Romana Žatecká se současným majitelem Kounicova domu, došlo ke shodě a město tuto lokalitu odkoupí za 1 900 000 korun. Vlastník s touto částkou vyslovil souhlas a zastupitelé koupi na svém zasedání ve středu 27.6. schválili.

Uzavírka komunikací na Svárově

7.6.2018 06:37 | Česká Lípa

Město Česká Lípa zahájí od 18. 6. 2018 rekonstrukci dvou na sebe navazujících křižovatek ulic Českých bratří, Partyzánská, U Rybníčku a Nebeského. Tuto rekonstrukci město připravilo z důvodu potřeby zvýšit bezpečnost chodců v těchto nepřehledných křižovatkách. Veškeré práce by měly být ukončeny do 15. 10. 2018.

Zákaz odběru povrchových vod

1.6.2018 06:39 | Českolipsko

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, vydal veřejnou vyhlášku, v které od 1. 6. do 30. 9. 2018 zakazuje odběr povrchových vod.

Zastupitelé odmítli společný dopravní podnik

18.5.2018 06:10 | Česká Lípa

Společný dopravní podnik města Česká Lípa a společnosti BusLine MAD Česká Lípa, s.r.o., který měl zajišťovat městskou dopravu od ledna 2019, zastupitelé hlasováním odmítli. Navíc k tématu MHD v našem městě nepřijali žádné usnesení.

Zastupitelé České Lípy chtějí dál jednat o ceně Kounicova domu

9.5.2018 06:36 | Česká Lípa

Zastupitelé České Lípy na svém posledním zasedání přerušili jednání o koupi Kounicova domu a uložili starostce jednat o dalším snížení ceny.

Česká Lípa židovská a její kameny zmizelých

3.5.2018 21:25 | Česká Lípa

V pátek 4. května budou v centru České Lípy odhaleny kovové tabulky vsazené do městské dlažby v místech, které budou připomínat jména několika židovských obětí holocaustu. Tito občané našeho města byli fašisty odvlečeni do koncentračních táborů a domů se již nikdy nevrátili.

Veřejná sbírka: Cesta domů pro Dominika

2.5.2018 10:59 | Česká Lípa

Město Česká lípa zahajuje 1. května 2018 veřejnou sbírku nazvanou „Cesta domů pro Dominika“. Cílem sbírky je získání 300 000 korun, které by měly Dominikovi zajistit nákup a instalaci schodišťové plošiny.

Zastupitelstvo schválilo dotace přesahující částku 22 mil. Kč

5.4.2018 06:00 | Česká Lípa

Do programových dotací bylo rozděleno 22 046 831 korun. Rozhodli o tom zastupitelé města Česká Lípa na svém mimořádném jednání v úterý 3. dubna, které bylo věnováno právě dotačním programům města.

Českolipským pedagogem roku 2018 se stala Jindřiška Pomikálková

29.3.2018 20:43 | Česká Lípa

Jindřiška Pomikálková, ředitelka základní, praktické a mateřské školy, zakladatelka speciálních tříd pro těžce handicapované a pro autistické děti v našem městě, se stala českolipským pedagogem roku 2018.

Bazén za každou cenu – NE!

13.3.2018 08:17 | Česká Lípa

Jediný účastník výběrového řízení na zhotovení venkovního bazénu v lokalitě u Sportareálu v České Lípě nesplnil podmínky zadavatele, a proto město tohoto účastníka vyloučilo a výběrové řízení zrušilo.